Activiteitenbegeleiding

Activiteitenbegeleiding ter activering tijdens opname in het MUMC+

Wanneer u bent opgenomen in het Maastricht UMC+ kan activiteitenbegeleiding deel uit maken van uw behandeling om uw herstel te bespoedigen of achteruitgang in uw functioneren tegen te gaan. Uw arts, verpleegkundige of paramedicus kan u aanmelden om deel te nemen aan de activering in de huiskamer of groepsactivering (GA).

  • Groepsactivering:
    Een ziekenhuisopname kan u uit balans brengen. U kunt zich passief gaan voelen. Door zelf zo actief mogelijk te zijn helpt u mee aan uw eigen herstelproces. Als het voor u moeilijk is om zelfstandig actiever te worden, kan activiteitenbegeleiding hierbij helpen. U wordt dan uitgenodigd in de groepsactivering.
  • Huiskamer:
    U heeft last van verwardheid of u heeft tijdens uw opname een verhoogd risico op verwardheid (delier). Dan is het belangrijk om te zorgen voor een goede dagstructuur, zodat uw dag- en nachtritme niet uit balans raakt. Activiteitenbegeleiding kan hierbij helpen tijdens uw opname in het ziekenhuis.

Welke hulpvraag u heeft en welk groepsaanbod het beste bij u past, onderzoekt u samen met een activiteitentherapeut in een kennismakingsgesprek. Zo nodig overlegt de therapeut met andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

De activiteiten binnen de activering zijn erop gericht om uw geheugen te prikkelen en te ondersteunen maar ook om u te helpen om structuur aan te brengen in uw dag. Door middel van beweeg, spel, muziek en geheugen activiteiten, aandacht voor actualiteiten en het nieuws of een groepsgesprek, wordt u actief betrokken bij uw eigen herstel en behoud van functioneren. Tevens is er ruimte voor sociale contacten en een luisterend oor. U bezoekt de GA of huiskamer 's ochtends van maandag tot en met vrijdag. De ochtend is op een vaste manier ingedeeld waarbij de groepsactiviteiten dagelijks verschillen.

Zo kan activiteitenbegeleiding bijdragen aan uw herstel. De activiteitenbegeleider zorgt voor een activiteitenaanbod dat aansluit bij uw mogelijkheden en beperkingen en biedt waar nodig ondersteuning. De activiteitenbegeleider wordt hierbij geholpen door ondersteuners en vrijwilligers.

De ruimtes zijn toegankelijk voor een rolstoel en een bed. Kunt u niet zelf naar de afdeling komen, dan brengt en haalt het Intern Ziekenvervoer u. De verpleegafdeling regelt dit voor u.

Sluit de enquête