Alzheimer Café Maastricht: alle vragen rondom het levenseinde

08 mei 2024

Vanavond staan we stil bij de verschillende mogelijkheden die er zijn aan het einde van het leven. Er wordt uitgelegd welke wilsverklaringen er zijn en wat de rechtskracht is van de wilsverklaringen. Ook wordt stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden die er zijn aan het einde van het leven. Er wordt verteld wat euthanasie is, dat het mogelijk is om zelf te maken om te stoppen met eten en drinken en wat palliatieve sedatie inhoudt.

Tot slot wordt verteld wat de NVVE kan betekenen. Uiteraard is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Gastspreker: Angela Kluver, vrijwilliger voorlichter NVVE
Locatie: Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Wanneer: 8 mei 

Meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-zuidwest-limburg/alle-vragen-rondom-het-levenseinde

 

Sluit de enquête