Alzheimer Café Maastricht: omgaan met weerstand

12 juni 2024

Mensen met dementie hebben niet alleen geheugenproblemen maar gedragen zich vaak ook anders als dat je gewend bent. 

Je naaste, die altijd netjes verzorgd uit wilde zien, weigert nu stellig om zich te douchen. Opeens heeft je naaste nergens meer zin terwijl zij/hij altijd het initiatief heeft genomen. Soms wordt iemand, die altijd de rust zelf is geweest, heel snel boos of verdrietig. Minder prettige eigenschappen komen sterker naar voren als voorheen. Je naaste heeft vaak geen controle over haar/zijn gedrag.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de achtergrond van het gedrag toegelicht en worden tips en ervaringen gedeeld.

Gastspreker: Nicole Quaedackers, casemanager dementie
Waar: Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Wanneer: 12 juni 2024

Meer informatie: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-zuidwest-limburg/ik-wil-…

Sluit de enquête