26 september 2019

Antibiotica in Zuid-Limburg: Wie doet wat om resistentie te voorkomen?

MINCAntibioticaresistentie en stewardship een actueel onderwerp met niet alleen een regionale insteek, maar ook een onderwerp dat op verschillende zorgprofessionals van toepassing is. Iedereen is inmiddels op de hoogte van de toename van antibiotica resistentie wereldwijd. Vele aspecten spelen een rol bij deze toename. Wij willen dit MINC-symposium vanuit een aantal specifieke invalshoeken laten zien hoe de professionals in deze regio hiermee omgaan. Termen als antibiotic stewardship, resistentiegenen detectie en hoe behandeling en allergie worden benaderd, zullen tijdens deze MINC-avond voorbijkomen.

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd voor: NVMM, AbSg, NIV, VHIG en Cluster ABC1 (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde). Voor elke overige beroepsgroep is het mogelijk op individuele basis accreditatiepunten aan te vragen. 

Kosten

Reguliere deelnamekosten (inclusief welkomstbuffet en borrel): € 65,00
Gereduceerd tarief voor aios, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie en analisten: € 45,00
Studententarief (op vertoon van studenten ID): € 10,00.

Registratie

Het programma en het inschrijfformulier vindt u op de website van MINC.