12 juni 2018 van 9:00-17:00 in de centrale hal van het ziekenhuis

Eerste Wereld Vette-Leverdag

Er is nog weinig algemene bekendheid onder de bevolking over vetleverziekte en veel dokters zijn niet goed op de hoogte van vetleverziekten en de consequenties er van. Daarnaast is er te weinig bekendheid over vetleverziekte bij planmakers in de gezondheidzorg op politiek niveau. Om de bekendheid en bewustwording over vetleverziekte te vergroten, is het initiatief genomen voor de eerste, internationale Vette-Leverdag https://www.international-nash-day.com/
Tijdens die dag zijn er wereldwijd activiteiten om te wijzen op het belang van een gezonde lever.

De MDL-arts/ leverspecialist Ger Koek staat die dag in de centrale hal van het Maastricht UMC+ om bezoekers van zijn stand te informeren of vetleverziekte.

 • Eerste Niet-alcoholische steatohepatitis-dagDe lever is het belangrijkste orgaan voor de suiker, vet en eiwit huishouding
 • De westerse leefstijl: hoogcalorische voeding en weinig bewegen leidt tot leververvetting
 • Leververvetting verstoort de functies van de lever
 • Leververvetting kan een chronische ontsteking van de lever geven
 • Chronische leverontsteking veroorzaakt littekens op de lever (cirrose) en leverkanker
 • Chronische leverontsteking verstoort de stofwisseling waardoor suikerziekte, kanker en hart en vaatziekten ontstaan en verergeren
 • 25% van de wereldbevolking heeft leververvetting
 • Dat betekent voor Nederland 4,25 miljoen mensen
 • Personen met overgewicht en obesitas hebben in 70-90% leververvetting  en in 7% bij mensen met een normaal gewicht
 • 50% van de bevolking boven de 20 jaar heeft overgewicht en obesitas
 • Ook steeds meer kinderen hebben leververvetting en ontsteking
 • De chronische leverontsteking met verlittekening ontstaat bij 30% van de personen met leververvetting (heet niet alcoholische steatohepatitis: NASH)
 • NASH is een stille chronische ontsteking en blijft heel lang zonder klachten
 • Er worden eenvoudig testen ontwikkeld om de diagnose NASH te stellen
 • Er is nog geen geregistreerde behandelingen, de internationale onderzoeken lopen
 • Verandering van leefstijl is de basis van de behandeling
 • In veel gevallen kan NASH genezen worden