Zaterdag 24 maart 2018

Epilepsie Café Maastricht-Heuvelland

Wanneer: 24 maart 2018

Waar : Buurtcentrum de Boeckel
Roserije 410 De Heeg - Maastricht

Het epilepsie café is een ontmoetingsplek voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Ook voor professionele zorgverleners staat de deur open.

De opzet is om ongedwongen in een open sfeer met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen. Voorlichting over epilepsie en de mogelijke gevolgen in het dagelijks leven staan daarbij centraal. Kortom: heeft u vragen over epilepsie, of wilt u gewoon eens in contact komen met lotgenoten?
U bent van harte welkom.

Samen gaan we aan de slag om een programma te maken en vervolgens zijn er deskundigen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Denk hierbij aan neurologen, epilepsieverpleegkundigen, medewerkers van de LWOE en ervaringsdeskundigen.

Inloop vanaf 14.00 u. Het café start om 14.30 u en loopt door tot 16.30 u.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden dan kan dat via zuidoost@epilepsievereniging.nl of 06 – 2823 3861 (H. Marell)