27 en 28 september 2018

Grensoverschrijdend onderzoek naar antibioticaresistentie bij mens en dier

Gedeelte van het congres vrij toegankelijk voor geïnteresseerd algemeen publiek

In de bijeenkomst van het Europese project i-4-1-Health op 27 en 28 september 2018 te Maastricht wordt de stand van zaken van het grensoverschrijdend onderzoek naar antibioticaresistentie bij mens en dier besproken. Het is een bijeenkomst voor deskundigen maar de ochtend van 27 september is informatief van aard en toegankelijk voor iedereen.

programma dag 1Het Maastricht UMC+ heeft  een belangrijke rol binnen dit Europese Interreg-project i-4-1-Health( http://www.grensregio.eu/projecten/i-4-1-health ). i-4-1-Health is de naam van een grensoverschrijdende project met België waarin de aanwezigheid en de verspreiding van antibiotica resistente (ongevoelige) bacteriën bij zorginstellingen, kinderdagverblijven en de veehouderij in de Vlaams-Nederlandse grensregio inzichtelijk worden gemaakt. In het project wordt het netwerk tussen ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven aan beide landsgrenzen versterkt.

Op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018 vindt de vierde  bijeenkomst van het i-4-1-Health project voor partnerorganisaties, co-financiers en andere geïnteresseerden plaats in Maastricht bij het Amrâth Grand Hotel de l’Empereur.
Tijdens de donderdagochtendsessie wordt vanuit  het project en andere initiatieven op gebied van antibioticaresistentiebestrijding een aantal  presentaties gegeven, gevolgd door een plenaire discussie. De bijeenkomst na de donderdagochtendsessie is gericht op inhoudelijke deskundigen en behaalde tussentijdse resultaten van het project. Uitsluitend de donderdagochtend is open voor algemeen publiek. Deelname is kosteloos en de capaciteit van de zaal is maximaal 100 personen (vol is vol). Het programma en inschrijving vindt u hier