28 oktober 2017

Ik leef! Met uitgezaaide borstkanker

Om patiënten nauw te betrekken bij alle ontwikkelingen in het vakgebied vindt op zaterdag 28 oktober een symposium plaats speciaal voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. Naast het verstrekken van informatie is de dag ook bedoeld om mensen met elkaar in contact te laten komen en ervaringen te laten uitwisselen. Tijdens het tweede gedeelte van het programma zijn er workshops en ronde tafelgesprekken onder leiding van verpleegkundigen, een psycholoog en ervaringsdeskundigen. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. De dag wordt georganiseerd door het Maastricht UMC+ in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Datum en locatie
Zaterdag 28 oktober, 10.30-17.00 uur
Maastricht UMC+
Greepzaal en Terras 4e verdieping
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Route in het Maastricht UMC+

Congressecretariaat
Secretariaat Oncologiecentrum Maastricht UMC+, tel. 043 - 38 76 140.

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. We willen de bijeenkomst kleinschalig houden. Daarom is het aantal deelnemers gemaximeerd op 150.

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk tot en met 21 oktober 2017. U kunt zich inschrijven via het digitale inschrijfformulier. De inschrijving is gratis. Wel willen we u vragen om bij verhindering dit direct per mail aan ons door te geven. We kunnen uw plek dan namelijk aan iemand anders geven.

Livestream
Het informatieve gedeelte van het symposium is live te volgen geweest. De registratie hiervan zal later deze week verschijnen op https://www.mumc.nl/actueel/mumc-tv

Ik leef! Met uitgezaaide borstkanker wordt mogelijk gemaakt door:
Maastricht UMC+, GROW – School for Oncology and Developmental Biology van de Universiteit Maastricht, de Borstkankervereniging Nederland BVN, en de firma's AstraZeneca, Norvartis, Pfizer en Roche.