27 oktober 2018

Ik leef! Met uitgezaaide borstkanker

iStockIn 2017 hebben we het eerste symposium voor patiënten met uitgezaaide borstkanker en hun naasten opgezet. Dit werd door de deelnemers zeer goed beoordeeld, waarop we besloten hebben dit symposium jaarlijks te gaan organiseren. Elke keer weer met enkele nieuwe thema's. Dit jaar willen we vooral aandacht besteden aan het zelf regie blijven voeren als patiënt en de rol van hoop bij het maken van keuzes in behandelingen. Verder willen we nieuwe ontwikkelingen bespreken, meer in het bijzonder van immunotherapie. Naast het verstrekken van informatie is de dag ook bedoeld om patiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen. Tijdens het programma zijn er workshops en ronde tafelgesprekken onder leiding van verpleegkundigen, psycholoog en ervaringsdeskundigen, waar u zich voor kunt inschrijven. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

Met vriendelijke groet, mede namens de symposiumcommissie,
Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen

Algemene informatie

Datum en locatie

ZATERDAG 27 oktober, 10.30-17.00 uur
Maastricht Universitair Medisch Centrum
Greepzaal en Terras 4e verdieping
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht link route

Congressecretariaat
Secretariaat Oncologiecentrum Maastricht UMC+, tel. 043 - 38 76 140

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor patiënten met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. We willen de bijeenkomst kleinschalig houden. Daarom is het aantal deelnemers gemaximeerd op 150.

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 september 2018 tot en met 26 oktober 2018. U kunt zich inschrijven via: https://mumc.formstack.com/forms/inschrijfformulier. De inschrijving is gratis. Wel willen we u vragen om bij verhindering dit direct per mail aan ons door te geven. We kunnen uw plek dan namelijk aan iemand anders geven.

Live stream
Kunt u door omstandigheden niet aanwezig zijn op deze dag, dan kunt u het informatieve gedeelte van de dag live volgen via: www.mumc.nl/ik-leef. U kunt hier tevens vragen stellen, die ook live besproken zullen worden.

Foto’s
Wij willen u er op attenderen dat er gedurende dag foto’s worden gemaakt die mogelijk gebruikt worden op online media van het Maastricht UMC+. Indien u niet in beeld wenst te komen kunt u dit aangeven tijdens uw inschrijving.