Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Moirai: een expositie over de wachtervaring in het ziekenhuis

20 januari t/m 14 februari

Van 20 januari tot en met 14 februari staat in de tussengang van het Serrehal/poliplein en op het poliplein zelf van het Maastricht UMC+ de expositie ‘Moirai’. Met zes compacte presentaties gaat beeldend kunstenaar Siba Sahabi in op wachten in het ziekenhuis. Sahabi stelde de expositie samen op basis van de resultaten van haar interdisciplinair onderzoek naar de wachtervaring.

Van 20 januari tot en met 14 februari staat in de tussengang van het Serrehal/poliplein en op het poliplein zelf van het Maastricht UMC+ de expositie ‘Moirai’. Met zes compacte presentaties gaat beeldend kunstenaar Siba Sahabi in op wachten in het ziekenhuis. Sahabi stelde de expositie samen op basis van de resultaten van haar interdisciplinair onderzoek naar de wachtervaring.

“Patiënten in het ziekenhuis hebben - ondanks goede zorg - moeite met het wachten op medische uitslagen, operaties en het genezingsproces. Gevoelens van onzekerheid, passiviteit en machteloosheid horen onlosmakelijk bij een ziekenhuisverblijf. Samen met patiënten, ziekenhuismedewerkers en sociaalwetenschappers wilde ik onderzoeken hoe je de wachtervaring van patiënten kunt verbeteren. Ik zocht naar antwoorden op vragen als: Hoe nemen we tijd waar? Verandert deze waarneming in een omgeving zoals een ziekenhuis? Hoe kunnen wij de wachtervaring van patiënten en bezoekers verbeteren? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen wanneer je je ruimte met andere patiënten deelt?” Haar bevindingen verwerkte ze in een magazine en website en nu dus ook in samenwerking met het Maastricht UMC+ in een interactieve expositie.

Waarom over wachten?
Patiënten geven als gevraagd wordt naar de ervaring (Patiëntervaringsmeting) in een ziekenhuis vaak aan dat ze wachten lastig vinden. Niet alleen de tijd die het daadwerkelijk duurt maar vooral ook het niet weten hoe lang het wachten nog duurt. Binnen het MUMC+ willen we dit graag verbeteren. Om erachter te komen hoe we dit het beste kunnen doen gaan we het gesprek over dit onderwerp op gang brengen. Wat betekent wachten nou voor jou, als patiënt, als partner maar ook als medewerker.

Hoe kan het beter?
Daarnaast willen we met deze expositie ook input krijgen over hoe het beter kan. Wat kunnen we doen om de wachtervaring beter te maken. Want wachten zal er altijd bij blijven horen. Maar de manier waarop mensen moeten wachten, kunnen we wellicht wel veranderen. Daarom zijn er in de expositie op verschillende plekken interactieve elementen toegevoegd. De bezoeker, patiënt of medewerker, wordt bijvoorbeeld gevraagd wat een waardevol moment voor hem/haar vandaag was in het ziekenhuis en waarom dit zo was. Op een andere plek kunnen bezoekers symbolen van tijd insturen die vervolgens geplaatst worden op een Tv-scherm. De expositie wordt afgesloten op 14 februari. Daarna wordt tijdens een bijeenkomst alle verzamelde informatie en input geïnventariseerd en bekeken wat er als verbeterpunten opgepakt wordt.

Meer informatie over Moirai en het onderzoek van Siba Sahabi: https://moirai.nu/ en https://sibasahabi.com/

Sluit de enquête