28 maart 2019

OOR ZON Symposium 'HELP, de dokter verzuipt'

OOR ZON Symposium

'De visionaire gedachte van de toekomstig medisch specialisten' door Anne-Claire Bosmans, aios heelkunde en vz. arts assistentenvereniging Zuyderland MC.
Vanuit de positie van aios zal zij een beeld schetsen over de gezondheidszorg in de (verre) toekomst vanuit het perspectief van de specialist. Hierbij zullen de volgende onderwerpen worden geadresseerd:

  • Zorg op afstand;
  • De patiënt als bewaker van zijn eigen dossier;
  • De patiënt als onderdeel van het behandelteam;
  • Bestaan er nog specialisten, of alleen behandelteams?;
  • Bestaan er nog ziekenhuizen?;
  • Alle behandelingen thuis?;
  • Rol van de computer bij diagnostiek en behandeling (Watson);
  • Rapport Kaljouw.

‘Continue doorontwikkeling technologie in zorglandschap’ door Anneke van der Niet, postdoc SHE Universiteit Maastricht.
Technologische ontwikkelingen in de zorg die van invloed zijn op de opleiding. Mogelijkheden en valkuilen, reactie en aanpassing door de verschillende generaties.

De gezondheidszorg wordt steeds technischer. De toenemende technologie en digitalisering heeft een enorme impact op de arts; op de uitvoerende handelingen (en daarmee de kennis), het leren en betekenis geven, de identiteit, de arts-patiënt interactie, de communicatie van artsen onderling, etc. Hoewel de meeste ontwikkelingen positief zijn, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen. Wat doet technologie precies en welke ethische dilemma’s spelen een rol? Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de ontwikkelingen van de technologie in de zorg en wordt gereflecteerd op de mogelijke grenzen van de technologische vooruitgang op de werkvloer. In de workshop zal dieper worden ingegaan op hoe verschillende generaties reageren op en omgaan met de toenemende digitalisering en technologie in de zorg.

positieve gezondheid’ door Machteld Huber MD PhD, institute for positive health.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen, veelal met medicatie. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van het nieuwe concept van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Tijdens de lezing zal Machteld Huber ingaan op het ontstaan van Positieve Gezondheid en hoe het werkt in de praktijk om mensen duurzaam gezond te houden en vermijdbare zorg te voorkomen. Ook zal zij ingaan op tools die hiervoor beschikbaar zijn.

Er zijn twee workshoprondes welke worden ingevuld door onderstaande workshops:
1.‘positieve gezondheid’ door Machteld Huber MD PhD, institute for positive health.
2. 'continue doorontwikkeling technologie in zorglandschap’ door Anneke van der Niet, postdoc SHE Universiteit Maastricht.
3. 'Spelen met duurzame inzetbaarheid’ door Dr. Scheltus van Luijk en Dr. Kim van de Kant, Onderwijskundige Academie Medische Vervolgopleidingen MUMC+

Inschrijvingen zijn gesloten.