5 februari 2018

Pluslunch

5 februari a.s. van 12.00-13.00 uur wordt voor de eerste keer de Pluslunch georganiseerd, discipline overstijgend onderwijs voor alle artsen (niet) in opleiding en arts­ onderzoekers binnen het MUMC+. Deze Pluslunch staat in het teken van ‘Expeditie Geneeskunde’ waar Anne Brants van Outdoor Medicine een presentatie zal houden. Aangezien het onderwijs op artsen niveau gegeven wordt, zijn coassistenten, semi-artsen en stafleden, en andere MUMC-medewerkers voor wie de onderwerpen relevant en/of interessant zijn, ook van harte welkom.