30 oktober 2019

Pluslunch 'Komt een MENS bij de dokter'

30 oktober 2019 van 12.00-13.00 uur zal wederom een Pluslunch georganiseerd worden, discipline overstijgend onderwijs voor alle artsen (niet) in opleiding en arts­ onderzoekers binnen het MUMC+. Deze Pluslunch staat in het teken van ‘Komt een MENS bij de dokter’  waarbij Jannet Vaessen, directeur-bestuurder WOMEN Inc. een presentatie komt geven.

De Pluslunch is een onderwijs moment tijdens de lunch welke maandelijks plaatsvindt, noteer dus ook alvast de volgende data in uw agenda:
- 27 november 2019

Aangezien het onderwijs op artsen niveau gegeven wordt, zijn coassistenten, semi-artsen, stafleden en andere MUMC-medewerkers voor wie de onderwerpen relevant en/of interessant zijn, ook van harte welkom.