Pluslunch 'Multiculturele zorg'

28 oktober 2020
Gastsprekers: Hans Kling, hoofd dienst Geestelijke Verzorging
Doelgroep: A(N)IOS en arts-onderzoekers
Locatie: Live Stream via MS Teams
Datum: woensdag 28 oktober 2020
Tijd: 12.00 tot 13.00 uur

De Pluslunch van 28 oktober 2020 gaat digitaal!

N.a.v. de ontwikkelingen rondom COVID-19 zal de Pluslunch van 28 oktober 2020 digitaal gaan plaatsvinden middels een live stream in MS Teams.

De Pluslunch zal plaatsvinden van 12.00-13.00 uur en is via onderstaande link te volgen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU0MmMyZWUtMmRkZi00YWY3LThjNzktMWNjZWJkNTk0N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2208273b66-2210-40cd-8b20-5cf6cddc279a%22%2c%22Oid%22%3a%224e99539b-662b-43cd-80b7-b2e440942cef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

De Pluslunch is een maandelijks onderwijsmoment voor alle artsen (niet) in opleiding binnen het MUMC+.
Deze Pluslunch staat in het teken van ‘Multiculturele zorg’ waarbij Hans Kling, hoofd dienst Geestelijke Verzorging een presentatie zal geven.
Aangezien het onderwijs op artsen niveau gegeven wordt, zijn coassistenten, semi-artsen, stafleden en andere MUMC-medewerkers voor wie de onderwerpen relevant en/of interessant zijn, ook van harte welkom.

Wij willen jullie vragen om deze uitnodiging naar alle betrokkenen binnen jullie vakgroep te verspreiden.

Sluit de enquête