23 november 2018

Vakinhoudelijke cursus diagnostiek en management van orofaciale pijn (OFP) en temporomandibulaire disfunctie (TMD): een update

scanbeeldenPijn is voor artsen vanuit alle vakgebieden een leidraad om patiënten te onderzoeken, uitslagen te analyseren en te behandelen. Pijn in het gebied van het kaakgewricht en aangezicht is zeer onaangenaam, omdat dit het normale functioneren ernstig kan beïnvloeden en beperken.
Op 23 november 2018 wordt een oud thema besproken dat door nieuwe onderzoeksresultaten weer op de voorgrond is gezet. Deze cursus is een voorbeeld van het multidisciplinaire werk van medisch specialisten en tegelijkertijd een voorbeeld van hoe hoogstaand onderzoek tot verbetering van de patiëntenzorg kan leiden.

Meer informatie en inschrijven zie de site van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie