8 april 2020

Wetenschapsdag

Op 8 april 2020 wordt voor de 9e keer de wetenschapsdag voor AIOS en arts-onderzoekers gehouden tussen 11.30-14.15 uur op het Terras, niveau 4.
Dit is een initiatief van de Centrale Opleidingscommissie in samenwerking met de AAV (arts assistentenvereniging).

AIOS en arts onderzoekers worden in de gelegenheid gesteld middels een posterpresentatie hun wetenschappelijk onderzoek toe te lichten. Een jury beoordeelt het geheel en er worden 4 geldprijzen aan verbonden.
Om 11.45 uur precies zal Dr. Helen Mertens, namens de Raad van Bestuur, de aanwezigen verwelkomen. 

Dit evenement duurt tot maximaal 14.15 uur. Omdat qua tijdstip de lunchpauze gebruikt wordt, zullen de deelnemers nauwelijks afwezig zijn in de kliniek.
Ook worden er hapjes en drankjes geserveerd.