1,9 miljoen subsidie voor onderzoek naar voeding IC-patiënten

Gezamenlijk onderzoek van in totaal negen Nederlandse en Belgische ziekenhuizen onder leiding van het Maastricht UMC+ en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) naar eiwitrijke sondevoeding voor IC-patiënten om het herstel te bespoedigen, heeft een subsidie gekregen van 1,9 miljoen euro. De subsidie is toegekend door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en de Belgische tegenhanger van ZonMw: het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Gezamenlijk project onder aanvoering van het Maastricht UMC+ en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Gezamenlijk onderzoek van in totaal negen Nederlandse en Belgische ziekenhuizen onder leiding van het Maastricht UMC+ en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) naar eiwitrijke sondevoeding voor IC-patiënten om het herstel te bespoedigen, heeft een subsidie gekregen van 1,9 miljoen euro. De subsidie is toegekend door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en de Belgische tegenhanger van ZonMw: het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

De relevantie van dit onderzoek is door de coronacrisis alleen maar duidelijker geworden. Eind maart/ begin april puilden de IC’s uit met zwaar zieke coronapatiënten. Na een wekenlang verblijf op de IC was de spierkracht en de conditie van deze patiënten vaak tot een dramatisch niveau gedaald. Herstel vergt veel energie en duurt maanden. Maar ook bij niet-coronapatiënten speelt het probleem van herstel na een (langdurige) opname op de intensive care.

Verlies aan spiermassa
In Nederland en België worden per jaar ongeveer 92.000 patiënten acuut opgenomen op een Intensive Care (IC). Daarvan verblijft 25-30% gemiddeld tien dagen op deze afdeling met meer dan drie dagen beademing. Tijdens de eerste week op de IC verliezen deze patiënten 10-15% aan spiermassa, wat zorgt voor verdere verzwakking en langdurig verblijf op de IC en in het ziekenhuis. Het toedienen van eiwitrijke sondevoeding aan IC-patiënten kan mogelijk een positief effect hebben op de spieropbouw en resulteren in behoud van spiermassa en een voorspoediger herstel.

Besparing
De onderzoekers willen nu de impact onderzoeken van sondevoeding met een hoog eiwitgehalte versus sondevoeding met een standaard eiwitgehalte op het herstel van IC-patiënten tot zes maanden na ontslag van de intensive care. Daarbij wordt concreet gekeken naar de effecten op conditie (bijvoorbeeld hoe ver kan iemand wandelen), spierkracht (bijvoorbeeld de knijpkracht van handen) en terugkeer naar werk. Wanneer kan worden aangetoond dat patiënten op de IC met behulp van een eiwitrijke voeding beter herstellen, kan een jaarlijkse besparing van miljoenen euro’s worden gerealiseerd.

Bovengrens
Het ligt misschien voor de hand dat een hogere eiwitinname een gunstig effect heeft op het herstel van de IC-patiënt, maar het is nog niet duidelijk of dit daadwerkelijk het geval is. Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of deze extra eiwitten wel aan de spieropbouw kunnen bijdragen aangezien er een bovengrens is aan de hoeveelheid eiwitten die door het lichaam van ernstig zieke patiënten verwerkt kan worden.

BeNeFIT
De subsidie van 1,9 miljoen euro wordt toegekend door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en de Belgische tegenhanger KCE, Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Beide instellingen investeren samen 6 miljoen euro in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies onder de naam BeNeFIT (Belgium – Netherlands Funding of International Trials). In totaal doen vier Nederlandse en vijf Belgische ziekenhuizen mee aan het onderzoek naar het effect van eiwitrijke voeding op het herstel van IC-patiënten.

Sluit de enquête