Nieuws | 7 augustus 2018

Actiebijeenkomst in de Serrehal

Vandaag (dinsdag 7 augustus) vindt tussen 11.45 uur tot 12.45 uur een bijeenkomst plaats van het cao- actiecomité in de Serrehal van het Maastricht UMC+. De aanleiding hiervoor is dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en vakbonden niet tot overeenstemming komen over een nieuwe cao voor umc-medewerkers.

​Concreet houdt de actie in dat er van 11.45 uur tot 12.45 uur in de Serrehal een aantal bedden en poppen geplaatst zullen worden. Het actiecomité heeft media uitgenodigd hiervan verslag te doen en roept medewerkers op om tijdens hun middagpauze hierbij aan te sluiten. Het actiecomité zal erop toezien dat u als bezoekers of patiënt van het Maastricht UMC+ geen hinder van deze bijeenkomst zult ondervinden.