Nieuws | 12 juli 2018

AIOS Maastricht UMC+ kunnen beroep doen op coaching

coaching
Op initiatief van de Raad van Bestuur krijgen de assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) de mogelijkheid  tot individuele coaching aangeboden.


De coaching is gericht op de AIOS die knelpunten ervaren die gerelateerd zijn aan de werksituatie en die graag ondersteuning willen bij het oplossen van die knelpunten. Het coachingaanbod heeft met name betrekking op werk gerelateerde doelen, en niet primair op privézaken. AIOS (of eventueel de opleider) kunnen een aanvraag indienen voor coaching. De aanvraag dient de AIOS bij voorkeur voor te bespreken met de opleider.

Meer informatie over de procedure en aanvragen van coaching voor AIOS kan onder andere via het opleidingsportaal op de website: https://academie.mumc.nl en dan naar opleidingsportaal t.b.v. MUMC medewerkers.

De procedure is als volgt. U vult het formulier “Intake coachingsvraag” op het Opleidingsportaal in en verstuurt dit naar de coördinator intake van de Maastricht UMC+ Academie. Een interne coach van de Maastricht UMC+ Academie nodigt de AIOS uit voor een intakegesprek. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald naar welke externe coach de AIOS het beste kan worden doorverwezen. Dit eerste contact met de externe coach zal doorgaans na ongeveer een week plaats vinden. Het aantal externe coaching gesprekken zal meestal rond de vier liggen, waarvan in overleg tussen coach en Maastricht UMC+ eventueel kan worden afgeweken. De coachtrajecten worden vanuit het Ontwikkelcentrum (Stafdirectoraat Personeel & Organisatie en Maastricht UMC+ Academie) vergoed.