Anderhalf miljoen euro voor kankeronderzoek in Maastricht

KWF Kankerbestrijding financiert 3 nieuwe onderzoeksprojecten in het Maastricht UMC+, voor een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro. De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF, waarin ruim 34 miljoen euro wordt toegekend aan Nederlands kankeronderzoek. De projecten gaan in 2020 van start. kankerpatiënten.

KWF Kankerbestrijding financiert 3 nieuwe onderzoeksprojecten in het Maastricht UMC+, voor een totaalbedrag van ruim 1,5 miljoen euro. De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF, waarin ruim 34 miljoen euro wordt toegekend aan Nederlands kankeronderzoek. De projecten gaan in 2020 van start. kankerpatiënten.

De drie toegekende onderzoeken beslaan de hele breedte van de kankerbestrijding: betere behandeling en betere kwaliteit van leven na de ziekte en vroege opsporing van kanker.

Betere behandeling, minder bijwerkingen

Pink Ribbon financiert in deze toekenningsronde een onderzoek naar het voorkomen van chronische pijn na de borstkankerbehandeling. Prof. Madelon Peters zet online cognitieve gedragstherapie in om chronische pijn na de behandeling te voorkomen. Deze online behandeling wordt momenteel al gebruikt voor de behandeling van chronische pijn, maar dit project zal uitwijzen of het ook kan ingrijpen vóórdat de pijn ontstaat.

Met financiering uit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds richt Gabriel Paiva Fonseca (van bestralingskliniek Maastro) zich op betere brachytherapie. Deze lokale inwendige bestraling met een hoge stralingsdosis wordt bij diverse kankersoorten toegepast. Door die hoge dosis is het van groot belang dat de straling met hoge precisie is afgesteld op de tumor, maar tijdens de behandeling is het nu nog niet mogelijk om dit goed te verifiëren. Fonseca test in dit project een nieuw systeem dat live laat zien waar de stralingsbron zich in het lichaam bevindt én de werkelijk afgegeven straling meetbaar maakt. Onderdeel van het project is een patiëntenstudie om de meerwaarde van deze methode te bepalen bij 100 patiënten met gynaecologische tumoren en prostaatkanker.

Darmkanker beter opsporen
Prof. dr. Ad Masclee wil met zijn onderzoek de vroege opsporing van darmkanker verbeteren. Als mensen in het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker worden doorverwezen voor een kijkonderzoek (coloscopie), komt het in 43 procent van de gevallen voor dat poliepen in de darm worden aangetroffen. Deze kúnnen uitgroeien tot darmkanker, maar dit is lang niet altijd het geval. Dat onderscheid valt echter niet altijd goed met het blote oog te maken. In nauwe samenwerking met de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, ontwikkelt Masclee in dit project een computergestuurd systeem dat de diagnostiek moet verbeteren. Een betere inschatting van poliepen leidt tot minder onder- en overbehandeling.

Zorgvuldig beoordelingsproces
Elk projectvoorstel dat KWF ontvangt doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van patiënten als ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief. Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpt KWF onderzoek én de patiënt vooruit.

Bron: KWF Kankerbestrijding

Sluit de enquête