Nieuws | 21 april 2017

Attentie voor Lyme preventie

Lyme borreliosis (ziekte van Lyme) is de meest gerapporteerde teek gerelateerde infectieziekte in Europa en Noord-Amerika. Zo lang er geen effectieve maatregelen bestaan om tekenpopulaties in de natuur te beheersen en er geen vaccin beschikbaar is, moeten we vertrouwen op gezondheidsvoorlichting om tekenbeten en de ziekte van Lyme te voorkomen. Ook op dat vlak valt echter nog een wereld te winnen. Dat blijkt uit onderzoek van Desirée Beaujean waarop zij vrijdag 21 april promoveert aan de Universiteit Maastricht. In het dagelijks leven is zij hoofd van de afdeling Richtlijnenontwikkeling bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Beaujean deed onderzoek naar kennis, houding en gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten aanzien van de preventie van tekenbeten en de ziekte van Lyme in Nederland. Rond dit onderwerp leven in de maatschappij namelijk enkele hardnekkige misverstanden. Zo vallen teken bijvoorbeeld niet uit bomen; het insect leeft tot maximaal een meter boven de grond. Op basis van haar onderzoek komt Beaujean dan ook tot de volgende aanbevelingen wat betreft voorlichting:

  • Richt je voorlichting niet alleen op volwassenen, maar ook op kinderen en herhaal je boodschap voortdurend en via zoveel mogelijk verschillende media. Bij geen van de onderzochte media (folder, film, serious game 'Teek Control' en mobiele app 'Tekenbeet') kon een langetermijneffect worden vastgesteld.
  • Gebruik verhalen van patiënten met Lyme. Dat gebeurt nu niet, terwijl uit het onderzoek naar voren komt dat mensen eerder bereid zijn maatregelen te nemen wanneer ze iemand kennen met Lyme.
  • Richt de publieksvoorlichting op controle en verwijdering van teken.

Het blijkt dat men liever controleert en verwijdert, dan dat men beschermende kleding aantrekt. Aardig om op te merken: in november 2015 won Beaujean de RIVM Innovatieprijs voor het bedenken van de 'TekenTrekTrainer' en afgelopen januari werd ze uitgeroepen tot Werknemer van het Jaar bij het RIVM.

Bron: Universiteit Maastricht