Avicenna Pijnprijs voor Karin Faber

MAASTRICHT, 18 maart 2016 - Neuroloog prof. dr. Karin Faber van het Maastricht UMC+ heeft de Avicenna Pijnprijs 2016 gewonnen voor haar onderzoek naar dunnevezelneuropathie (DVN). De prijs werd in het Maastrichtse academisch ziekenhuis aan haar uitgereikt door neuroloog dr. Dolf Boerman.

Neuroloog Maastricht UMC+ beloond voor onderzoek naar dunnevezelneuropathie

MAASTRICHT, 18 maart 2016 - Neuroloog prof. dr. Karin Faber van het Maastricht UMC+ heeft de Avicenna Pijnprijs 2016 gewonnen voor haar onderzoek naar dunnevezelneuropathie (DVN). De prijs werd in het Maastrichtse academisch ziekenhuis aan haar uitgereikt door neuroloog dr. Dolf Boerman.

Het is voor het eerst dat de Avicenna Pijnprijs wordt uitgereikt. De werkgroep pijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de prijs ingesteld voor het individu, de groep of organisatie die zich heeft onderscheiden op het gebied van onderzoek en behandeling van pijn, met het accent op de verbetering van de pijnzorg.

Het onderzoek van professor Faber en haar team naar DVN is een voorbeeld van onderzoek dat direct van groot belang is voor de patiëntenzorg. Jarenlang was er geen goede verklaring voor patiënten met symptomen als branderige pijn in de huid van handen en voeten, maar ook in de huid van andere lichaamsdelen. Het onderzoek van Faber heeft deze situatie volledig veranderd. DVN is nu een geaccepteerd ziektebeeld. Er wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken en ontwikkeling van de ziekte, diagnostiek, maar ook naar mogelijke nieuwe behandelingen.

Professor Faber werkt nauw samen met dr. I.S.J. Merkies, neuroloog in Hoofddorp. Samen hebben zij een (inter)nationaal netwerk van research en klinische zorg gecreëerd. Binnen het Maastricht UMC+ heeft Faber met haar team een zorglijn voor DVN-patiënten ontwikkeld.

Expertisecentrum

Dunnevezelneuropathie is een zenuwaandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Deze zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, vlak onder de huid, die zorgen voor het voelen van pijn en temperatuur. DVN komt vaker voor dan altijd werd verondersteld. Dat bleek in 2013 uit een onderzoek van het Maastricht UMC+ onder de Zuid-Limburgse bevolking. In totaal zijn er in Nederland zo’n 10.000 patiënten. Per jaar komen er volgens de onderzoekers naar schatting 2000 nieuwe patiënten bij.

Het Maastricht UMC+ heeft een zogenoemde topreferente functie voor de behandeling van deze ziekte. Onlangs is het neuromusculair centrum van het Maastricht UMC+ door de minister zelfs aangemerkt als ‘expertisecentrum zeldzame aandoeningen’ onder meer voor een bepaalde vorm van DVN (de zogenoemde natriumkanaalgerelateerde dunnevezelneuropathie).

Avicenna

Ibn Sina (Avicenna is een Latijnse transcriptie) was een Perzische arts die leefde van 980-1037. Hij had zich al op jonge leeftijd de hele islamitische en oud-Perzische geneeskunde eigen gemaakt. Hij schreef een groot aantal werken, waarvan de canon der geneeskunde de belangrijkste is. De werkgroep pijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie wil zijn naam met de instelling van de naar hem vernoemde prijs uit de vergetelheid halen.

 

Sluit de enquête