Nieuws | 31 januari 2018

Benoeming vertrouwenspersoon medische vervolgopleidingen

Drs. Karsten van Loon
Het bestuur Centrale Opleidingscommissie MUMC+ maakt kenbaar dat in haar bestuursvergadering d.d. 11 januari 2018 drs. Karsten van Loon benoemd is als nieuwe vertrouwenspersoon voor medische vervolgopleidingen.

​Karsten van Loon is als onderwijskundige aangesteld bij de Academie Medische Vervolgopleidingen en zal dr. Scheltus van Luijk opvolgen in deze functie. De vertrouwenspersoon voor AIOS heeft een adviserende/ superviserende rol t.a.v. kwesties of problemen die de medische vervolgopleidingen betreffen zoals:

  • het geven van advies en informatie aan arts-assistenten bij opleidingsgeschillen tussen AIOS en opleider en/of opleidingsteam;
  • het voeren van gesprekken met arts-assistenten en leden van de opleidingsgroep of andere medewerkers om de door AIOS ingebrachte kwesties welke de opleiding bedreigen tot een oplossing te brengen;
  • het benutten van mogelijkheden tot overeenstemming te komen met partijen door het voeren van besprekingen, ondersteunen bij geschillen, het bereiken van compromissen via mediation;
  • het geven van advies en informatie aan het DBCOC met inachtneming van de vertrouwelijkheid van de gegevens die hieraan ten grondslag liggen.

Afspraken met Karsten van Loon kunnen gemaakt worden via het secretariaat Academie Medische Vervolgopleidingen: tel 043-3877577 of per email: karsten.van.loon@mumc.nl

Wij wensen Karsten succes met zijn nieuwe functie!

Centrale Opleidingscommissie MUMC+