Beperkte afschaling reguliere zorg in de Limburgse ziekenhuizen

Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen* zal de komende tijd verder toenemen. Zowel met patiënten uit andere regio’s van Nederland (in het kader van landelijke afspraken over eerlijke spreiding) als met patiënten uit de eigen regio. Als gevolg daarvan kan het zijn dat een aantal Limburgse ziekenhuizen genoodzaakt zijn om een beperkt deel van de reguliere zorg te gaan afschalen de komende tijd.

Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in de Limburgse ziekenhuizen* zal de komende tijd verder toenemen. Zowel met patiënten uit andere regio’s van Nederland (in het kader van landelijke afspraken over eerlijke spreiding) als met patiënten uit de eigen regio. Als gevolg daarvan kan het zijn dat een aantal Limburgse ziekenhuizen inclusief het Maastricht UMC+ genoodzaakt zijn om een beperkt deel van de reguliere zorg te gaan afschalen de komende tijd.

Dagelijks wordt de beddencapaciteit in de Limburgse ziekenhuizen nauwgezet gevolgd en besproken in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Bij een toename van het aantal opgenomen COVID-19 patiënten, wordt er volgens landelijke afspraken naar gestreefd om de reguliere zorg tot minimaal 80 procent doorgang te laten vinden. Dat geldt ook voor het Maastricht UMC+. Indien de beperkte afschaling van reguliere zorg gevolgen heeft voor afspraken, worden patiënten daar  persoonlijk over geïnformeerd.

“In de eerste golf zijn we in onze provincie hard getroffen en hebben andere ziekenhuizen in het land patiënten uit onze regio overgenomen”, zegt dr. Helen Mertens, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en voorzitter Bestuurlijk ROAZ Limburg. “Nu de situatie omgekeerd is, staan wij ook klaar voor onze collega’s elders in het land. Zo zijn ook de landelijke afspraken, waarin we solidariteit tonen. Inmiddels zijn de eerste patiënten al overgenomen, maar dat aantal zal de komende dagen gaan toenemen. Daarnaast is de verwachting dat ook het aantal COVID-19 patiënten uit onze eigen regio zal stijgen. We kunnen die opnamen niet doen zonder een beperkt deel van de reguliere zorg af te schalen. Of er afgeschaald moet worden en zo ja, welk deel, zal per ziekenhuis verschillen. We zullen er echter alles aan blijven doen om iedere patiënt zo goed als mogelijk te kunnen blijven helpen.”

* Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, SJG Weert, VieCuri MC en Zuyderland MC.

Sluit de enquête