Bereikbaarheid Maastricht UMC+ in verband met wateroverlast

wateroverlast

Het Maastricht UMC+ is uiteindelijk niet getroffen door de wateroverlast. Dankzij de tomeloze inzet van tal van medewerkers en hulp van externe partijen werden de afgelopen dagen de hoognodige maatregelen getroffen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op erger. We zijn dankbaar voor alle hulp en steun en wensen iedereen die is getroffen door het water veel sterkte toe de komende tijd.

Er volgen geen updates meer bij dit bericht.

* Update 20.00 uur (16-07)*
De dienstverlening binnen Maastricht UMC+ is inmiddels weer op normale wijze opgestart.

Voor vanavond en vannacht betekent dit:

  • De Huisartsenpost (HAP) en nachtapotheek zijn open, Bel wel altijd eerst voor een afspraak, tel. 043-3877777.
  • De SEH is bereikbaar via  tel. 043-3876700
  • De Eerste Hart Hulp via tel. 043-3877892

Maandag zullen we naar verwachting alle gebruikelijke activiteiten weer oppakken en gaan alle poli-afspraken, operaties en opnames door volgens planning.

Op dit moment worden verder patiënten van VieCuri uit Venlo overgenomen. Vie Curi heeft eerder vandaag besloten om alle patiënten uit voorzorg te evacueren in verband met mogelijke wateroverlast. De patiënten worden verspreid over diverse ziekenhuizen in o.a. Limburg, Gelderland en Brabant.

Uiteraard blijven we waakzaam en houden we actuele ontwikkelingen rond de wateroverlast goed in de gaten. Indien nodig zullen we maatregelen aanpassen en u verder informeren.

*Update 11.15 uur (16-07)*
Het Maastricht UMC+ is gelukkig niet getroffen door de wateroverlast. Waakzaamheid blijft echter geboden, vandaar dat een groot deel van de voorzorgsmaatregelen die zijn aangelegd voorlopig blijven liggen. We zijn momenteel wel druk bezig met het vrijmaken van de ingangen van het ziekenhuis, waaronder ook de parkeergarage. We verwachten dat deze in de loop van vanmiddag weer toegankelijk is.

- Alle poli-afspraken voor vandaag zijn verzet of vinden telefonisch of via beeldbellen plaats.
- Bezoekers zijn vanaf 15.00 uur weer welkom. Vanzelfsprekend gelden nog steeds de huidige corona-maatregelen.

*Update 20.00 uur (15-07)*
De Maastrichtse wijken Heugem en Randwyck worden geëvacueerd. Het Maastricht UMC+ ligt aan de buitenrand van de wijk Randwyck. Het ziekenhuis wordt vooralsnog niet ontruimd. Er is met man en macht gewerkt om er voor te zorgen dat het ziekenhuis niet getroffen wordt door het stijgende water. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en blijven voortdurend in contact met de veiligheidsdiensten.

Voor spoedgevallen zijn we bereikbaar:
- SEH: 043-3876700
- HAP: 043-3877777

Ook de Eerste Hart Hulp is bereikbaar. U belt 043-3877892 en onze medewerkers leggen u uit waar u op dat moment kunt parkeren.

Voor meer informatie over de evacuatie zie de website van de Gemeente Maastricht en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

*Update 16.30 uur (15-07)*
Wij werken met man en macht aan de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers.

- Spoedeisende hulp: Bel bij spoed 043-3876700, daar wordt bekeken waar u terecht kunt. Kom niet zonder eerst te bellen naar de SEH in het Maastricht UMC+, die is slecht bereikbaar.

- De Huisartsenpost (HAP) is vanavond en vannacht niet open bij het Maastricht UMC+.  De huisartsen zijn bereikbaar via het  gebruikelijke telefoonnummer 043-3877777. Daar wordt gekeken waar patiënten terecht kunnen.

- Ook de apotheek + van Maastricht UMC+  is vanavond en vannacht niet open. Heeft u dringend medicijnen nodig?  Bel dan ook het telefoonnummer van de Huisartsenpost, tel. 043-3877777. U hoort dan daar waar u eventueel uw medicijnen kunt ophalen.

- Patiënten met een poli-afspraak voor vrijdag worden allemaal gebeld. In dringende gevallen zal men gevraagd worden te komen anders wordt de afspraak verzet.

- De post voor de Centrale Bloedafname is alleen voor acute gevallen te bereiken.

Oorspronkelijke bericht
In verband met wateroverlast en beperkte bereikbaarheid in Zuid-Limburg roepen wij bezoekers op om niet naar het ziekenhuis te komen. Heeft u een afspraak op een van onze poliklinieken? Probeer deze te verzetten.

Voor patiënten die hun afspraak niet kunnen verzetten: hou daarbij rekening met langere reistijden. Indien het niet lukt om het ziekenhuis te bereiken, neem dan alstublieft contact op met de afdeling waar u uw afspraak hebt.

Kijk voor de meest actuele informatie over de wateroverlast op de website van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en voor de meest actuele verkeersinformatie op de website van Rijkswaterstaat.

wateroverlast
Op donderdag 15 juli werden voorbereidingen getroffen tegen de dreigende wateroverlast
wateroverlast
Op donderdag 15 juli werden voorbereidingen getroffen tegen de dreigende wateroverlast
Sluit de enquête