Nieuws | 21 september 2018

Bijzondere actie op Limburgse stations op Wereld Alzheimer Dag

Onderzoekers delen 'vaccin' tegen dementie uit

Op vrijdag 21 september (Wereld Alzheimer Dag) wordt op de stations van Maastricht, Roermond en Venlo een 'vaccin' tegen dementie uitgedeeld aan treinreizigers in de ochtendspits. Deze bijzondere actie is onderdeel van de campagne 'We zijn zelf het medicijn' van Alzheimer Centrum Limburg. Onderzoekers willen mensen ervan bewust maken dat een gezonde leefstijl de sleutel is tot de preventie van dementie.

We zijn zelf het medicijnOnderzoekers van het Maastricht UMC+ en het Alzheimer Centrum Limburg zijn ervan overtuigd dat het verkleinen van de kans op dementie de beste optie is die we momenteel voorhanden hebben, aangezien er nog geen medicijn voor dementie is. Wetenschappelijke onderzoeken tonen namelijk aan dat verschillende leefstijlfactoren invloed hebben op het risico om dementie te krijgen. Gezonde voeding, regelmatig bewegen en nieuwsgierig blijven, spelen een belangrijke rol in het gezond houden van je hersenen. Die leefstijlfactoren en daarmee de kans op het krijgen van dementie kun je zelf beïnvloeden.

Medicijn tegen dementie?
De bewustwordingscampagne 'We zijn zelf het medicijn' heeft dan ook als doel om mensen te laten inzien dat ze al met kleine aanpassingen in hun dagelijks leven de kans op dementie op latere leeftijd kunnen verkleinen. Tijdens Wereld Alzheimer Dag op 21 september delen onderzoekers daarom een 'vaccin' tegen dementie uit aan Limburgse treinreizigers in de ochtendspits. De inhoud van het zogenoemde 'vaccin' heeft alles te maken met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het is dan ook geen 'echt' medicijn, waarvan het ook nog maar de vraag is of wetenschappers dat ooit zullen gaan vinden.

Stationsactie
Op het station van Maastricht zullen daar ook wethouder Mara de Graaf-van Haasen en Beppie Kraft, ambassadeur van het Alzheimeronderzoekfonds Limburg, bij aanwezig zijn. Op het station van Roermond zal wethouder Marianne Smitsmans-Burhenne ondersteuning bieden. In Venlo neemt wethouder Frans Schatorjé het 'vaccin' in ontvangst. Speciaal voor de gelegenheid is ook Marco Blom, adjunct-directeur van Alzheimer Nederland in de provincie.

Hersengezondheid verbeteren
Naast de bewustwordingscampagne 'We zijn zelf het medicijn' bieden de Maastrichtse onderzoekers ook ondersteuning om mensen te helpen om hun leefstijl te verbeteren. Zo werd eerder dit jaar de MijnBreincoach-app gelanceerd. Deze helpt mensen om inzicht te krijgen in hun eigen hersengezondheid. Zo nodig worden tips en adviezen gegeven om de eigen leefstijl in positieve zin te veranderen. In haalbare, kleine stappen.

De campagne 'We zijn zelf het medicijn' van Alzheimer Centrum Limburg, in samenwerking met de Limburgse GGD's en de Provincie Limburg, loopt nog tot eind januari 2019. Meer informatie over het initiatief is te vinden via: www.wezijnzelfhetmedicijn.nl