Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

CAO-acties in Maastricht UMC+ op dinsdag 26 oktober

De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Connectief, LAD en FBZ organiseren op dinsdag 26 oktober zondagsdiensten in Universitaire Medische Centra om zo uiting te geven aan onvrede over de nieuwe CAO, zoals die is overeengekomen met NU’91. Ook in het Maastricht UMC+ wordt deze dag een algehele zondagsdienst gedraaid.

Dat betekent dat de poliklinieken en functieafdelingen die dag gesloten zijn voor planbare en niet-spoedeisende zorg. Let op: de Centrale Bloedafname in het MUMC+ zelf én in Medisch Centrum Annadal zijn dus ook gesloten. Voor de patiënten op de verpleegafdelingen loopt de zorg door, net als bij een reguliere zondagsdienst. Patiëntveiligheid staat voorop en spoedzorg wordt uiteraard geleverd. 

Uitzonderingen voor kritische behandeltrajecten

Voor patiënten in één van onderstaande kritische behandeltrajecten gaat de geplande behandeling wel door. Het gaat dan om een behandeling:

  • Bij het Dagcentrum Oncologie voor chemotherapie of andere oncologische dagbehandeling
  • Bij het Dialysecentrum 
  • In een cruciale fase van een IVF-traject 

Uiteraard is er voldoende ondersteuning vanuit andere afdelingen om dit veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Wat betekent dat voor u?

Het kan zijn dat uw afspraak of operatie wordt verzet. Als dat voor u geldt, wordt u hierover voor het weekend persoonlijk gebeld door een medewerker van Maastricht UMC+. We proberen om uw afspraak direct opnieuw in te plannen. U hoeft dus niet zelf te bellen. Heeft u toch vragen? Kijk dan in uw afsprakenbrief voor de juiste contactgegevens.

Sluit de enquête