CAO-acties in Maastricht UMC+ op dinsdag 28 september

De vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Connectief organiseren op dinsdag 28 september acties in de verschillende UMC’s. Dit omdat de NFU (de overkoepelde organisatie van UMC’s) niet tegemoet komt aan hun eisen voor een nieuwe CAO, zoals bijvoorbeeld een structurele loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers. Ook in Maastricht UMC+ draait een aantal afdelingen een zondagsdienst op deze dag.

Dat betekent dat diverse poliklinieken en verpleegafdelingen die dag gesloten zijn voor planbare en niet-spoedeisende zorg. Patiëntveiligheid staat voorop en spoedzorg wordt uiteraard geleverd. Let op: niet alle afdelingen doen mee.

Wat betekent dat voor u?
Het kan zijn dat uw afspraak, behandeling of operatie wordt verzet. Als dat voor u geldt, wordt u hierover voor het weekend persoonlijk gebeld door een medewerker van Maastricht UMC+. We proberen om uw afspraak direct opnieuw in te plannen. Als u geen bericht krijgt, kunt u gewoon volgens planning  naar Maastricht UMC+ komen.

Meer informatie of vragen?
In uw afsprakenbrief vindt u de contactgegevens waar u terecht kunt met eventuele vragen over uw afspraak.

 

Sluit de enquête