Capaciteitsuitbreiding MECC wordt afgeschaald

Met ingang van deze week wordt de capaciteitsuitbreiding die het Maastricht UMC+ in het MECC heeft gerealiseerd afgeschaald. De 276 bedden met bijbehorende voorzieningen waren een preventieve maatregel voor het geval de maximale opnamecapaciteit voor corona-patiënten in de regio zou worden bereikt. De capaciteit van de Limburgse ziekenhuizen is de afgelopen weken toereikend gebleken en er hoefden uiteindelijk geen patiënten te worden overgebracht naar het MECC.

Met ingang van deze week wordt de capaciteitsuitbreiding die het Maastricht UMC+ in het MECC heeft gerealiseerd afgeschaald. De 276 bedden met bijbehorende voorzieningen waren een preventieve maatregel voor het geval de maximale opnamecapaciteit voor corona-patiënten in de regio zou worden bereikt. De capaciteit van de Limburgse ziekenhuizen is de afgelopen weken toereikend gebleken en er hoefden uiteindelijk geen patiënten te worden overgebracht naar het MECC.

Op zaterdag 28 maart is het Maastricht UMC+ onder het mom 'better safe than sorry' gestart met de inrichting van het MECC. Een week later was de locatie operationeel en konden er patiënten uit heel Limburg worden verzorgd bij wie het coronavirus was vastgesteld, maar die niet in aanmerking zouden komen voor IC-zorg. Dan gaat het om laagcomplexe, verpleegkundige zorg waarbij faciliteiten nodig zijn als infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie.

"Dat de capaciteit nu niet nodig blijkt te zijn, is alleen maar een goed teken," zegt Denis Florack, voorzitter van het crisisbeleidsteam van het Maastricht UMC+. "Gezien de toenemende druk op de ziekenhuizen de afgelopen weken waren voorzorgmaatregelen noodzakelijk en het is ook onze plicht om goed voorbereid te zijn. We wilden absoluut niet in de situatie komen dat patiënten in Limburg aan de deur van een ziekenhuis geweigerd zouden worden, omdat er geen plek is. Wij blijven natuurlijk alert nu de maatregelen langzaam zullen gaan versoepelen. Niemand weet óf er een tweede piek komt of hoe groot die zal zijn, maar mocht het in het ergste geval nodig zijn, hebben we laten zien dat wij snel kunnen opschalen."
Sluit de enquête