Coronavirus maatregelen noodzakelijk voor continuering zorg

De preventieve maatregelen die het Maastricht UMC+ treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn noodzakelijk om de continuering van zorg te kunnen garanderen. De maatregelen kunnen als strikt worden ervaren, maar zijn nodig om te voorkomen dat er een piek in patiënten met het coronavirus kan ontstaan en als gevolg daarvan een mogelijk tekort aan capaciteit voor andere patiëntengroepen.

Maximaliseren van opnamecapaciteit door strikte preventie

De preventieve maatregelen die het Maastricht UMC+ treft om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn noodzakelijk om de continuering van zorg zo goed mogelijk te kunnen garanderen. De maatregelen kunnen als strikt worden ervaren, maar zijn nodig om te voorkomen dat er een piek in patiënten met het coronavirus kan ontstaan en als gevolg daarvan een mogelijk tekort aan capaciteit voor andere patiëntengroepen.

Het aantal patiënten dat is besmet met het coronavirus neemt in Nederland (en de rest van de wereld) nog altijd toe. Daarom worden er verschillende preventieve maatregelen getroffen door het Maastricht UMC+. Naast hygiënemaatregelen (zoals: regelmatig handenwassen, hoesten/niezen in de elleboog en begroeten zonder handen schudden) wordt medewerkers ook met klem geadviseerd om (zakelijke) reizen naar risicogebieden te annuleren of uit te stellen. Daarnaast worden grote bijeenkomsten opgeschort en de bezoekersstroom beperkt door onder meer aanscherping van het parkeerbeleid bij de garage.

Noodzakelijk
De onverminderde aandacht voor het coronavirus kan wellicht als overdreven worden ervaren, maar zijn in het grootste belang voor de continuering van de zorg. Door strikte maatregelen wordt de kans aanmerkelijker groter dat de verspreiding van het aantal ziektegevallen geleidelijker zal verlopen. Zonder maatregelen bestaat een risico op een plotselinge piek van het aantal patiënten met het coronavirus, waardoor de opnamecapaciteit voor andere patiënten afneemt. Met de maatregelen die het Maastricht UMC+ neemt wordt die capaciteit zo veel als mogelijk gemaximaliseerd en zorgpersoneel beschikbaar gehouden. Medewerkers, patiënten en bezoekers kunnen daar ook hun bijdrage aan leveren. Met uiteindelijk als doel om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus en de maatregelen op de website van het Maastricht UMC+ en de website van het RIVM.

Sluit de enquête