COVID-19: sneller en veilig uit isolatie met een nieuwe testmethode

Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum hebben gezamenlijk een subsidie van ruim €320.000 van ZonMw ontvangen voor onderzoek naar de besmettelijkheid van COVID-19 patiënten. Met deze subsidie gaan onderzoekers uitzoeken op welke manier deze patiënten sneller veilig uit isolatie kunnen, met behulp van een nieuwe testmethode: de CoLab-score.

Voor dit onderzoek vergelijken wetenschappers van het MUMC+ en Zuyderland Medisch Centrum en gegevens van circa 500 voormalige en circa 90 nieuwe patiënten tijdens hun verblijf in isolatie. Daarbij werken zij samen met onderzoekers van het Radboudumc, LUMC, Medisch Centrum Leeuwarden, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, TU Eindhoven en patiënten(organisaties).

Doorstroming
De doorstroming van COVID-19 patiënten is essentieel. Tijdens de diverse coronagolven leidde een permanente bezetting van isolatiekamers tot een grote druk op de zorg. Bovendien gaat isolatie gepaard met fysieke en psychische belasting voor zowel patiënten zelf als voor medewerkers. Momenteel moeten patiënten twee dagen achter elkaar een negatieve PCR-testuitslag hebben, voordat zij uit isolatie kunnen. Terwijl we weten dat zij – ook bij een positieve uitslag – niet meer besmettelijk hoeven te zijn.

CoLab-score
Centraal in het onderzoek staat de CoLab-score. Deze score wordt bepaald op basis van bloeduitslagen en is een alternatief voor de bekende PCR-test. Deze wijze van testen is voordeling omdat het 24/7 beschikbaar en vrijwel geen extra kosten met zich meebrengt omdat gebruik wordt gemaakt van 10 standaard laboratoriumuitslagen. Deze uitslagen maken doorgaans onderdeel uit van het standaardonderzoek bij een patiënt op de IC. Het afwachten van de PCR-uitslag na een uitstrijk met een wattenstaaf in keel en neus, die veel langer op zich laat wachten dan de CoLab-score, is dan wellicht niet meer nodig.

Vergelijken
Van de 500 voormalige patiënten worden de bloedwaarden en testuitslagen geanalyseerd. Van de 90 nieuwe patiënten in het onderzoek zal dagelijks de CoLab-score worden bepaald en vergeleken met de standaard PCR-test én een nieuwe PCR-test die de aanwezigheid van levende (besmettelijke) virusdeeltjes kan uitsluiten. De gebruikelijke PCR-test maakt geen onderscheid tussen levende en dode (niet meer besmettelijke) virusdeeltjes en pikt dus  ook dode virusdeeltjes op. Op die manier kunnen de onderzoekers aantonen dat een patiënt met een genormaliseerde CoLab-score niet meer besmettelijk is en veilig uit isolatie kan worden gehaald.

Planning
De onderzoekers hopen de resultaten binnen een jaar te kunnen verzamelen en het onderzoek binnen twee jaar af te ronden. Mogelijk kan de werkwijze met de CoLab-score ook worden toegepast op andere infectieziekten dan corona.

ZonMw
Deze studie wordt, net als 5 andere grootschalige onderzoeken,  gefinancierd vanuit het COVID-19 deelprogramma van ZonMw, gericht op kennishiaten rondom COVID-19-zorg en de gevolgen hiervan. Op de website van ZonMw leest u meer over dit deelprogramma en de onderzoeken. 

Sluit de enquête