Nieuws | 18 januari 2018

Dekkerbeurs Hartstichting voor onderzoek naar slagaderverkalking

De Hartstichting heeft gistermiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst, voor de 31e keer de Dekkerbeurzen uitgereikt. In totaal 13 getalenteerde wetenschappers ontvingen uit handen van donateurs, vrijwilligers of partners een persoonlijke onderzoeksbeurs. Eén van de gelukkigen is internist in opleiding Nordin Hanssen van het Maastricht UMC+. Met de beurs van 180.000 euro gaat hij onderzoek doen naar het mogelijk gunstige effect van vitamine B6 op slagaderverkalking.

Het Dekker-programma is opgezet om de carrières van toponderzoekers én de ontwikkeling van hart- en vaatonderzoek te stimuleren. De afgelopen drie decennia heeft de Hartstichting meer dan 55 miljoen euro geïnvesteerd. Met deze investeringen kunnen artsen hart- en vaatziekten in de toekomst eerder opsporen én behandelen.

Over het onderzoek van Nordin Hanssen

Vitamine als remmer van slagaderverkalking?
Het zou een simpele aanpak zijn van een groot probleem: mensen met diabetes type 2 slikken bij elke maaltijd een tabletje met een specifieke variant van vitamine B6, en krijgen daardoor minder slagaderverkalking. Nordin Hanssen onderzoekt of dit scenario haalbaar is.
Steeds meer mensen hebben diabetes type 2, of een voorstadium daarvan. Vaak is de oorzaak overgewicht. "Het lichaam kan de hoeveelheid suiker in het bloed dan niet meer goed regelen," vertelt Nordin Hanssen. "Na elke maaltijd komt er teveel suiker in het bloed."Hanssen onderzoekt welke invloed die 'golven' van suikers hebben op de bloedvaten. Hij kijkt met name naar een giftig stofje dat ontstaat bij de verbranding van suikers (methylglyoxaal). Dat zorgt voor 'versuikering' van eiwitten, die daardoor hun werk niet meer goed kunnen doen. De gifstof lijkt bovendien betrokken bij het scheuren van slagaderverkalking (plaque). Het is dus mogelijk een nieuw aanknopingspunt om hart- en herseninfarcten tegen te gaan.

Vitamine als antigif
"Ik onderzoek hoe deze gifstof de bloedvaten beschadigt," licht Hanssen toe. "Bovendien ga ik een soort tegengif testen: pyridoxamine. Dat is een stofje dat erg lijkt op vitamine B6." Hanssen analyseert onder meer het bloed en de bloedvaten van honderden mensen voor en na het drinken van een suikerdrankje, en naar het effect van het tegengif. Kunnen mensen met diabetes voor de zekerheid nu alvast deze vitaminen slikken? Baat het niet, dan schaadt het niet? "Nee,"stelt Hanssen. "We weten nog helemaal niet zeker of het werkt, en zo ja, in welke dosis. Bovendien kunnen bepaalde vormen van vitamine B6 in hoge dosering ook schadelijk zijn. Dat willen we eerst goed uitzoeken." Toch hoopt hij dat uiteindelijk een eenvoudig pilletje bij de maaltijd de schade aan bloedvaten wat kan beperken. "Tijdens mijn spreekuur zie ik hoeveel impact diabetes type 2 heeft op je leven. Een simpele aanvulling op de huidige medicijnen is zeer welkom."

De ontvangers van de Dekkerbeurzen met Nordin Hanssen (onderste rij, 3e van links)