Nieuws | 19 mei 2017

Een nieuwe wereldwijde database voor Biomateriaal Transcriptomics

Onderzoekers bij het MERLN Instituut voor regeneratieve geneeskunde hebben een nieuwe wereldwijde onderzoeksdatabase voor biomaterialen gelanceerd, genaamd het Compendium for Biomaterial Transcriptomics, ofwel cBiT. Hun doel is om cBiT snel uit te breiden met nieuwe data. Niet alleen van biomaterialen die bij MERLN zijn gemaakt, maar ook materialen die afkomstig zijn van instituten over de hele wereld. Ze nodigen daarom andere onderzoekers uit om hun data bij cBiT onder te brengen. Ook is het mogelijk om biomaterialen die wellicht interessant voor de kliniek zijn naar MERLN op te sturen, waar de materialen vervolgens onderzocht worden en de data toegevoegd aan cBiT.

Dennie Hebels, project manager van cBiT is enthousiast: "Tot voor kort was er nog geen plek om data van biomaterialen op een goede manier op te slaan. Onze ambitie is om hét centrum van biomateriaal-geassocieerde data te worden en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere ontwikkeling van nieuwe geavanceerde materialen die een verbeterede integratie met het menselijk lichaam laten zien."

Hebels: "Bij MERLN werken we aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die een doorbraak kunnen betekenen in de reparatie en regeneratie van weefsels en zelfs functionele kunstmatige organen. Het ontwerpen van nieuwe biomaterialen die een succesvolle interactie met het lichaam kunnen aangaan heeft daarom vooral onze interesse. Er zijn echter nog veel vragen over hoe cellen precies reageren op de biomaterialen waar ze mee in contact komen en dit gebrek aan kennis staat een klinische toepassing vaak in de weg.

De communicatie tussen een cel en het materiaaloppervlak bepaalt in grote mate hoe de cel reageert. Zo kunnen bijvoorbeeld de vorm van de cel, aanhechting, proliferatie en differentiatie worden beïnvloedt door eigenschappen van het biomateriaal. Deze processen bepalen op hun beurt weer of een materiaal goed integreert in het lichaam. Bij de afdeling Cell Biology-Inspired Tissue Engineering (cBITE), onderdeel van MERLN, proberen we de factoren die deze communicatie aansturen te begrijpen. We gebruiken daarvoor een aanpak die meerdere onderzoeksvelden combineert, namelijk celbiologie, materiaalkunde en bio-informatica. Twee technieken spelen daarbij een belangrijke rol: transcriptomics, een techniek waarmee de activiteit van alle genen in de cel in één keer kan worden gemeten, en materiaal karakterisatie, waarbij een uitgebreide lijst aan fysische, chemische en mechanische eigenschappen van een biomateriaal worden gemeten. We kunnen nu de data die met deze technieken worden gegenereerd onderbrengen in de publiekelijk toegankelijke database cBiT, te vinden onder https://cbit.maastrichtuniversity.nl. Het is de eerste keer dat een combinatie van deze twee typen waardevolle data samen beschikbaar zijn in één centrale locatie. Het is ons doel om cBiT snel uit te breiden met nieuwe data die niet alleen door MERLN zijn gemaakt, maar afkomstig zijn van over de hele wereld."