Een vernieuwd patiëntenservicecentrum

Op maandag 3 februari start het Maastricht UMC+ voor de duur van zes maanden met een nieuw patiëntenservicecentrum. In dit pilotproject worden een gedeelte van het Servicebureau en de MijnMUMC+ balie tijdelijk toegevoegd aan de locatie van de Patiëntenvoorlichting in de centrale hal van het ziekenhuis. Op deze manier kunnen patiënten en bezoekers met de meeste vragen terecht bij één loket.

Op maandag 3 februari start het Maastricht UMC+ voor de duur van zes maanden met een nieuw patiëntenservicecentrum. In dit pilotproject worden een gedeelte van het Servicebureau en de MijnMUMC+ balie tijdelijk toegevoegd aan de locatie van de Patiëntenvoorlichting in de centrale hal van het ziekenhuis. Op deze manier kunnen patiënten en bezoekers met de meeste vragen terecht bij één loket.

Op diverse locaties in het Maastricht UMC+ bevinden zich op dit moment servicepunten voor patiënten en bezoekers. Denk onder andere aan: de centrale Informatiebalie, Patiëntenvoorlichting, het Servicebureau, Patiëntenregistratie en de MijnMUMC+ balie. Voor patiënten en bezoekers kan dat soms nog wel eens verwarrend zijn. Bij de ene balie kan bijvoorbeeld het medisch dossier worden opgehaald, terwijl je voor het regelen van familie-accommodatie weer ergens anders moet zijn. Door medewerkers van de verschillende balies samen te brengen en te laten samenwerken in één centraal gelegen servicecentrum worden patiënten en bezoekers op één locatie geholpen.

Eén service- en ontmoetingscentrum
Op termijn is de bedoeling om één groot gezamenlijk service- en ontmoetingscentrum te realiseren. In dit service- en ontmoetingscentrum komen alle functionaliteiten samen en kunnen patiënten en bezoekers terecht voor álle services en antwoorden op hun vragen. De huidige pilot is een eerste aanzet om alvast ervaringen op te doen. Patiëntenvoorlichting, het Servicebureau (gedeelte patiëntenservice) en de MijnMUMC+ balie, waar men al samenwerkt met afdeling Medisch Dossier, hebben de handen in elkaar geslagen en zullen gedurende zes maanden gaan samenwerken. De centrale locatie waar zal worden samengewerkt is de huidige locatie van Patiëntenvoorlichting. Medewerkers gaan daar ook taken van elkaar overnemen. Ze gaan van elkaar leren om de patiënt met verschillende soorten vragen van dienst te kunnen zijn.

Sluit de enquête