Eenvoudige score helpt bij besluiten op SEH

Promotieonderzoek naar ondersteuning van medisch beslissingen bij  ernstig zieke oudere

Hoe ziek is een ernstig zieke oudere patiënt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, loopt deze het risico snel te overlijden of valt de ernst nog mee? De in Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+ ontwikkelde RISE-UP score geeft een snel antwoord op deze vraag en ondersteunt zo de arts bij de keuze voor de juiste zorg. “De score kan helpen bij het besluit welke behandeling te starten, en na te gaan welke behandelingen bij de minder ernstig zieke ouderen misschien niet nodig zijn”, zegt Noortje Zelis, internist acute geneeskunde in opleiding in het MUMC+.

Zelis ontdekte tijdens haar promotieonderzoek dat de arts bij 75% van de acuut zieke oudere patiënten intuïtief goed inschat wie een hoog of juist laag risico op overlijden heeft. De RISE-UP score echter, maakt die inschatting bij 84% van de patiënten goed. Zo’n nauwkeurige voorspelling is uniek in de wereld van risicoscores voor de spoedeisende hulp.

De RISE-UP score gebruikt de resultaten van eenvoudige, routinematige onderzoeken die van elke zieke patiënt op de eerste hulp voorhanden zijn. Denk hierbij aan de leeftijd, de pols, de bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed, de snelheid van ademhalen, de mate van bewustzijn, en een viertal laboratoriumwaarden. De RISE-UP score is daarmee goedkoop, snel een eenvoudig toepasbaar.

COVID-19     
Ook bij mensen die zich met COVID-19 op de spoedeisende hulp melden, doet de RISE-UP score goed zijn werk, zo ontdekten Zelis en haar collega’s. Tijdens een pilotstudie voorspelde de voor ouderen ontwikkelde score het overlijdensrisico van COVID-19 patiënten van alle leeftijden in 77% van de gevallen goed. Verder voorspelt de score wie een groot risico op ernstige complicaties loopt. De onderzoekers werken aan een vervolgstudie die de waarde van de RISE UP score bij COVID-19 patiënten uit meerdere ziekenhuizen moet bevestigen.

Inmiddels werken de artsen aan de implementatie van de RISE-UP score in de dagelijkse praktijk. “We onderzoeken hoe de score de arts op de spoedeisende hulp helpt. Met hulp van een patiënten panel bekijken we welke informatie patiënten nodig hebben om samen met hun arts mee te beslissen over hun behandeling”, aldus Patricia Stassen, hoofd van de afdeling acute interne geneeskunde van het MUMC+, over de toekomst van de RISE-UP score.

Samenwerking
Het promotieonderzoek van Zelis is het resultaat van een wetenschappelijke samenwerking tussen de afdelingen acute interne geneeskunde van het MUMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. In beide ziekenhuizen werkt het nog jonge specialisme acute interne geneeskunde aan het verbeteren van de zorg voor mensen die met een ernstige, niet chirurgische, ziekte op de spoedeisende hulp komen. Noortje Zelis volgt de opleiding tot internist acute geneeskunde in zowel het MUMC+ als in Zuyderland Medisch Centrum. Ze promoveerde afgelopen maand met haar proefschrift: “Predicting adverse outcomes in older medical emergency department patients.”

Zie ook  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235708

Sluit de enquête