Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eindresultaten van Corona Onderzoek Limburg zijn bekend

Er zijn meerdere blootstellingsfactoren die een rol hebben gespeeld tijdens de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Dit blijkt uit de eindresultaten van het Corona Onderzoek Limburg. Voor het antistoffenonderzoek hebben 10.001 deelnemers een bloedtest naar antistoffen ondergaan en een online vragenlijst ingevuld. De Limburgse GGD’s en het Maastricht UMC+ voerden het onderzoek uit in opdracht van Provincie Limburg.

Vanaf 23 oktober 2020 was aanmelden voor deelname aan het onderzoek mogelijk voor alle geïnteresseerde volwassen Limburgers. Binnen enkele uren was het maximum van 10.000 deelnemers bereikt. In november 2020 zijn alle bloedafnames verricht en eind december 2020 hebben alle deelnemers de uitslag van hun bloedtest naar antistoffen ontvangen. Gedurende deze periode zijn ook de online vragenlijsten ingevuld.

In totaal hebben 10.001 deelnemers de bloedtest ondergaan én de vragenlijst ingevuld. Zij vormen een goede afspiegeling van de regionale samenleving, zowel in leeftijdsopbouw, als in spreiding over de provincie.

Voor verschillende blootstellingsfactoren is onderzocht of het percentage antistoffen hoger ligt dan het gemiddelde percentage in heel Limburg (19,5%). Hierbij is rekening gehouden met mogelijk verstorende factoren om te bepalen of het hogere percentage antistoffen daadwerkelijk door de blootstellingsfactor komt (onafhankelijk). Voor de blootstellingsfactoren met een onafhankelijk grotere kans op het hebben van antistoffen, is het aannemelijk dat deze een belangrijke rol hebben gespeeld in de verspreiding van het coronavirus.

De resultaten zijn terug te vinden in de factsheet op de website van de GGD Zuid Limburg. Lees hier meer over het onderzoek. 
 

Sluit de enquête