Factsheet uitgezaaide borstkanker

Maastricht UMC+, Borstkankervereniging Nederland en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) presenteren cijfers over uitgezaaide borstkanker. Informatie gebaseerd op data uit de SONABRE Registry (SOutheast Netherlands Advanced BREast cancer).

Elk jaar krijgen naar schatting 3.500 mensen de diagnose uitgezaaide borstkanker. De gemiddelde overleving van iemand met uitgezaaide borstkanker is twee tot drie jaar. Er zijn echter ook patiënten (1 op de 4) die vijf of meer jaren na diagnose van uitzaaiingen nog in leven zijn. Waarom leeft de ene patiënt met uitgezaaide borstkanker langer dan de andere? Hoe verloopt hun ziekte, hoe en wanneer worden behandelingen ingezet? Hebben deze behandelingen effect en wat zijn de bijwerkingen? Om antwoord te krijgen op die vragen, is in 2008 in het Maastricht UMC+  gestart met het in kaart brengen van alle tumorkenmerken (borstkanker subtype) en bijbehorende behandelgegevens van alle patiënten met uitgezaaide borstkanker in Zuid Nederland (Limburg en Brabant). Deze gegevens worden verzameld in de SONABRE Registry (SOutheast Netherlands Advanced BREast cancer). Analyse van de gegevens uit deze databank heeft al vele inzichten opgeleverd en maakt daarmee verbetering van zorg mogelijk. Meer kennis en inzichten leidt immers tot een betere behandeling. Daarom werkt het Maastricht UMC+ (SONABRE register) ook samen met andere partijen, zoals zorgprofessionals, het IKNL en de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Samenwerking met als doel de overleving en zorg voor mensen met uitgezaaide borstkanker in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Sluit de enquête