Nieuws | 5 december 2017

FHML wint innovatieprijs Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs

Namens de opleidingen Geneeskunde mocht Jan-Joost Rethans als opleidingsdirecteur op vrijdag 17 november jl. de prijs voor de beste onderwijsinnovatie 2017 van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) in ontvangst nemen. Deze prijs werd toegekend voor de implementatie van programmatisch toetsen binnen de geneeskunde opleidingen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.

Wat is programmatisch toetsen?
Programmatisch toetsen is een innovatieve benadering van toetsen waarbij het geheel aan toetsen binnen een opleiding ingebed is in en deel uitmaakt van onderwijs- en leerprocessen, dit in tegenstelling tot meer traditionele benaderingen waarbij (geïsoleerde) toetsen vaak gebruikt worden als formele afsluiting van onderwijs en leren. Programmatisch toetsen is, met andere woorden, het holistisch en systematisch opzetten van een toetsprogramma op een zodanige wijze dat een cultuur van 'assessment for learning' wordt bereikt, terwijl tegelijkertijd geborgd wordt dat robuuste beslissingen over studievoortgang genomen worden op basis van veel en gevarieerde informatie.

Juryrapport
De jury roemde de consequente wijze waarop en gedetailleerdheid waarmee het programmatisch toetsen in Maastricht is uitgewerkt en noemde het een theoretisch goed onderbouwde innovatie, die ook in allerlei andere aspecten van het onderwijs en de opleiding ingrijpt. De jury constateerde daarnaast dat de FHML met deze innovatie al een heel eind op streek is en daarmee voorloper en voorbeeld op een gebied waar veel andere opleidingen nu ook de eerste stappen aan het zetten zijn. In de recente her-accreditatie van de geneeskunde opleidingen kwam het beoordelingspanel tot een vergelijkbare conclusie. Het panel beschreef programmatisch toetsen en het onderliggende theoretisch - onderwijskundige gedachtegoed als ambitieus en vernieuwend en vond het getuigen van een toekomstgerichte blik.

De NVMO-onderwijsinnovatieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan onderscheidende en brede innovaties in het geneeskundeonderwijs. Een belangrijk criterium is dat de innovatie breed gedocumenteerd en geëvalueerd is.