Flashmobonderzoek op SEH

Van donderdag 21 april tot en met zondagochtend 24 april 2022 vindt er een Flashmobstudie plaats naar de omvang en aard van de acute zorgvraag in de gehele provincie Limburg. Het onderzoek werd uitgevoerd op alle zes spoedeisende hulpen (SEH-en) in de provincie. Een snelle vorm van praktisch onderzoek dat betrouwbare informatie en aansprekende resultaten oplevert. Het geeft belangrijke input voor de discussie over concentratie van zorg en herverdeling van van SEH-functies.

Uit een voorstudie is gebleken dat mensen met een acute zorgvraag vanaf de start met een telefoontje  aan de huisarts tot vertrek SEH bijna een hele werkdag bezig zijn met hun klacht. Dat is lang en onduidelijk hoe dat komt en waar winst valt te behalen om sneller adequate hulp bij een acute zorgvraag te krijgen. Het doel van de flashmobstudie op de SEH-en in Limburg is het regionaal tot in detail in kaart brengen van de reis die de SEH-patient met een acute zorgvraag van de klacht tot en met ontslag van de SEH of uit het ziekenhuis aflegt.

Interview en dossieronderzoek
Aan de hand van een serie gestandaardiseerde interviewvragen en dossieronderzoek worden data uit het gehele traject verzameld. Tijdens de onderzoeksdagen worden alle patiënten die zich op de SEH-en in Limburg melden gevraagd of ze mee willen doen aan het onderzoek. Bij deelname  wordt het  het hele traject van start van de klachten tot ontslag van SEH of ziekenhuis minutieus in kaart gebracht door gestructureerd interview van de patiënt en data uit het dossier. De praktische uitvoering van interviewen en dataverzameling is in handen van en een groot aantal studenten van de Facilty of Health Medicine en Life Sciences en HBO-V studenten van Hogeschool Zuyd.

Belang
Onderzoeker SEH-arts Lieke Claassen van Zuyderland MC over het belang van het onderzoek:  “Het acute zorglandschap wordt steeds drukker en er doen zich allerlei veranderingen voor. Het landelijke beleid bij acute zorg focust vaak op een klein aantal specifieke medische problemen als een myocardinfarct of CVA. Echter, de tijd tot behandeling is voor meer ziektes belangrijk en bij het ontstaan van klachten is niet altijd duidelijk wat er aan de hand is, welke dokter het beste kan kijken en op welke plaats. Medeonderzoeker, internist-acute geneeskunde Patricia Stassen van het Maasticht UMC+ vult aan: “We weten niet goed hoe het traject van een patiënt met een acute zorgvraag eruit ziet: welke professionals ziet de patiënt op welk moment en wat gebeurt er in die periode?  Om de acute zorg te kunnen verbeteren en borgen, is het belangrijk om te weten hoe de acute zorg er momenteel uitziet. Het onderzoek zal belangrijke data opleveren in de discussie over concentratie van zorg en mogelijk sluiten van SEH-en.”

Flashmobonderzoek
Een flashmob is een evenement waarin een grote groep mensen uit het niets bij elkaar komt om een gezamenlijke activiteit te doen. Het is altijd onverwacht en heeft een groot verrassingseffect. Ook in de wetenschap wordt de methode gebruikt om kortstondig verrassingsonderzoek te doen. Om in die korte tijd voldoende en waardevolle informatie te verzamelen, wordt achter de schermen het onderzoek grondig voorbereid.

De resultaten van het onderzoek zullen in de vorm van een artikel aangeboden worden aan een wetenschappelijk vaktijdschrift en daarmee openbaar.

Sluit de enquête