Nieuws | 20 juli 2015

Geen extra procedure na borstsparende behandeling

Wetenschappers van het Borstkankercentrum van het Maastricht UMC+ gaan onderzoeken of de zogeheten schildwachtklierpocedure achterwege kan worden gelaten bij de borstsparende behandeling van borstkanker. De procedure waarbij lymfklieren in de oksels preventief worden onderzocht op uitzaaiingen, wordt regelmatig uitgevoerd, maar de ingreep kan als hinderlijk worden ervaren en is niet geheel vrij van bijwerkingen. Er bestaan echter aanwijzingen dat het onderzoeken van deze klieren weinig toevoegt aan de overlevingskansen en de kans op terugkeer van de tumor niet groter wordt. Door de procedure achterwege te laten is de verwachting dat onder andere de kwaliteit van leven verbetert en er minder bijwerkingen zullen optreden.

De vrouwelijke borst met aansluitend de lymfeklieren en lymfevatenDe vrouwelijke borst met aansluitend de lymfeklieren en lymfevatenBij patiënten met borstkanker bestaat een kans op uitzaaiingen in de lymfeklieren van de oksel. Met een echo wordt dit in eerste instantie onderzocht. Blijkt daar geen uitzaaiing op te zien te zijn dan wordt de schildwachtklierprocedure uitgevoerd, waarbij de lymfeklieren preventief worden onderzocht op uitzaaiingen. Blijken die alsnog aanwezig te zijn dan worden de getroffen okselklieren verwijderd of bestraald. Het vermoeden bestaat echter dat de procedure veilig achterwege kan worden gelaten bij patiënten die een borstsparende behandeling ondergaan, zelfs al hebben zij één of meerdere uitzaaiingen. Bij deze mensen wordt namelijk niet alleen de tumor in de borst bestraald, maar ook een gedeelte van de oksel wordt mee bestraald. Op die manier worden tevens de uitzaaiingen bestreden.

Marjolein Smidt, oncologisch chirurg van het Maastricht UMC+ en projectleider, denkt dat veel vrouwen baat zullen hebben bij het onderzoek: "De schildwachtklierprocedure is toch een kleine operatie, waarbij een aannemelijke kans op bijwerkingen ontstaat. We hebben voldoende aanwijzingen dat deze procedure niets toevoegt. Dat zou uiteindelijk veel patiënten in de toekomst een vervelende ingreep kunnen besparen." In de komende 2,5 jaar zullen ruim 1.600 patiënten uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen deelnemen aan het onderzoek.

De wetenschappers hebben onlangs 350.000 euro subsidie ontvangen van ZonMW om hun theorie in de praktijk te onderzoeken.