Nieuws | 12 juli 2018

Geen verstoring zorgproces ten gevolge van cao-onderhandelingen

HoofdingangOp dinsdag 10 juli informeerden de gezamenlijke vakbonden de medewerkers van het Maastricht UMC+ over de voortgang van de cao-onderhandelingen en raadpleegden zij de medewerkers over eventuele acties. Zo’n vijfhonderd medewerkers bezochten de beide bijeenkomsten. Het lokale actiecomité beraadt zich nu over het vervolg. Als daar acties uit voortvloeien dan is de afspraak dat de Raad van Bestuur hier op tijd over geïnformeerd wordt. Wederzijds is uitgesproken dat geen enkele actie ten koste mag gaan van de veiligheid van patiënten, bezoekers of medewerkers. Momenteel is er een grote variatie aan actiespandoeken zichtbaar in het ziekenhuis. 

Via mumc.nl houden wij het publiek op de hoogte van vervolgacties.