Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Grote gezondheidswinst door structurele afstemming in de verloskundige keten

Het invoeren van een methodiek voor laagdrempelig overleg in de verloskundige keten in Limburg levert grote gezondheidswinst op voor moeder en kind. Op vrijdag 5 maart ’21 promoveerde Stephanie Lemmens op onderzoek naar de gehanteerde methode om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Zij toont in het onderzoek de doelmatigheid en doeltreffendheid aan van de zogenoemde ACCORD-methode.

Om praktijkvariatie tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamcentra te verminderen,  zijn in Verloskundig Consortium Limburg afgelopen acht jaar integrale zorgpaden ontwikkeld. De basis van het verstevigen van de samenwerking ligt in het structureel hanteren van de zogenoemde ACCORD-methodiek (Agreement Conform Current Operational Rules and Directives). De kern van die methode is dat gezamenlijk, met moeder en kind centraal,  systematisch geïnventariseerd wordt wat de zorgbehoefte is, welke zorg passend is en op welke niveau die zorg geleverd moet worden. De brede consensus over de richtlijnen en toepassing daarvan levert uniformiteit op en meer zekerheid over de kwaliteit van begeleiding en behandeling van de zwangere en bevordert de gezondheid van moeder en kind, onafhankelijk van waar men behandeld wordt.

Betere uitkomsten
Uit het promotieonderzoek van Lemmens komt naar voren dat door de structurele werkwijze en afstemming van het proces de professionele opinies en cliëntbelangen goed vertegenwoordigd worden en efficiënt tot algemeen gedragen behandelbesluiten leiden. Lemmens concludeert dan ook: “De ACCORD-methode is een effectieve manier om vanuit de verschillende beroepsperspectieven consensus te bereiken over de beste manier van begeleiden en behandelen van moeder en kind.”  

Breder toepassingsgebied
De ACCORD-methodiek stimuleert samenwerking tussen zorgprofessionals  met als gevolg de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment en op hoog niveau. “De methode verdient een veel breder toepassingsgebied dan louter in de verloskundige zorg”, aldus  hoogleraar Verloskunde van het Maastricht UMC+ en Radboudumc Marc Spaanderman, “we zijn nog op zoek naar bekostiging van verder onderzoek en uitrol van deze doelmatige methode.”

Sluit de enquête