Gynaecoloog Marlies Bongers ontvangt Els Borstprijs voor inzet op gebied van menstruatie

Hoogleraar gynaecologie Marlies Bongers heeft de VNVA Els Borstprijs, tijdens het symposium “menstruatie in ROOD op de agenda”. Deze oeuvreprijs krijgt Bongers vanwege haar niet aflatende inzet om het thema menstrueel bloedverlies bespreekbaar te maken en om menstruatiestoornissen te onderzoeken en te behandelen.

Marlies Bongers is als hoogleraar gynaecologie verbonden aan het Maastricht UMC+ en richt zich in haar patiëntenzorg op endometriose. Ook coördineert zij onderzoek en begeleidt ze promovendi, met name gericht op alledaagse gynaecologische klachten, zoals menstruatieproblemen en verzakkingen.

Menstruatie in ROOD op de agenda
Ter gelegenheid van de uitreiking van de oeuvreprijs organiseerde Bongers zelf het symposium, met als titel ‘menstruatie in ROOD op de agenda’, bedoeld om menstruatie op de werkvloer bespreekbaar te maken. Vier sprekers belichtten het onderwerp menstruatie vanuit verschillende invalshoeken. Vervolgens was er een paneldiscussie over menstruatie-leed op de werkvloer, met onder andere de organisaties TZorg en bol.com, beleidmakers van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vrouwenrechtenorganisatie Women INC.

Taboe op menstruatie
“Vrouwen zijn goed in het omzeilen van het onderwerp,“ vertelt Marlies Bongers. “ze melden zich ziek ‘met griep’ wanneer het bloeden te heftig is, gaan over hun grenzen en werken door terwijl dat eigenlijk niet gaat, of ze gaan parttime werken. Vrouwen dragen dan vooral zwart, omdat het bloeden zo heftig is en doorlekken niet te laten zien. Er zijn ook personen die er om deze reden voor kiezen om helemaal niet te werken. Het is een probleem dat de ongelijkheid op de werkvloer versterkt. “

We moeten hierover praten
De oplossing begint volgens Bongers inderdaad met het aangaan van een gesprek: “praten over menstruatie, waar dan ook, moet heel gewoon zijn”. Menstruatieverlof, zoals dat in Spanje eerder dit jaar is ingevoerd, is een optie, maar vaak niet nodig. Door bedrijfsartsen en HR-medewerkers bewust te maken van het probleem hoopt Bongers dat er samen naar een oplossing wordt gezocht. Die oplossing verschilt per klacht en per persoon. Het kan bijvoorbeeld helpen om thuis te werken tijdens de menstruatie, of een uur later te beginnen. Bovenal is het hebben van hevige menstruatieklachten een teken dat je ernaar moet laten kijken door een arts.

Els Borst Oeuvreprijs
De VNVA Els Borst Oeuvreprijs is ingesteld als eerbetoon aan de in 2014 overleden Els Borst. Zij was erelid van de VNVA, de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Haar leven en werk stonden in dienst van een respectvolle en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg waarbij aan de verschillen tussen individuele patiënten optimaal aandacht besteed wordt. Voor de VNVA Els Borst Oeuvreprijs komt iemand in aanmerking die vanuit een thematische invalshoek een doeltreffend, en vaak langdurig, project heeft weten uit te werken dat valt onder de wezenlijke verbetering van de gezondheid van vrouwen.

Marlies Bongers tijdens symposium

Foto: prof. dr. Marlies Bongers tijdens het symposium

Sluit de enquête