Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Hans Fiolet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens zijn eigen afscheidssympsoium op vrijdag 28 juni is dr. Hans Fiolet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De directeur Patiëntenzorg en Transmurale Zorg kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door locoburgemeester Vivian Heijnen. Hij kreeg naast de koninklijke onderscheiding ook de Maastricht UMC+ Award voor de belangrijke rol die hij speelde in de ontwikkeling van het Maastrichtse zorglandschap.

Tijdens zijn eigen afscheidssymposium op vrijdag 28 juni is dr. Hans Fiolet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De directeur Patiëntenzorg en Transmurale Zorg kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door locoburgemeester en wethouder van Maastricht Vivianne Heijnen. Hij kreeg naast de koninklijke onderscheiding ook de Maastricht UMC+ erepenning voor de belangrijke rol die hij speelde in de ontwikkeling van het Maastrichtse zorglandschap. Hans Fiolet blijft nog tot september 2019 in dienst van het Maastricht UMC+.

Fiolet begon zijn carrière in 1980 in het toenmalige Annadal ziekenhuis in Maastricht. Eerst als assistent in opleiding tot internist en later met een vaste aanstelling als internist/geriater. In die periode zette hij eigenhandig het thuisconsult op en ging zelf, in eigen persoon, op bezoek bij de mensen thuis. In 1993 promoveerde hij op onderzoek naar ouderenbeleid. In de jaren erna vervulde hij diverse managementfuncties in het Maastricht UMC+ met als focus het verbeteren en innoveren van de patiëntenzorg.

Onder leiding van Fiolet werd de traditionele kloof tussen de 1e en 2e lijn dan ook langzaam maar zeker gedicht. De introductie van de Transmurale Zorg en een concept als Blauwe Zorg in de regio brachten huisartsen en het ziekenhuis dichter bij elkaar dan ooit. Hij stond tevens aan de basis van de Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland (die in het Maastricht UMC+ is gevestigd) en was initiatiefnemer van de oprichting van de ziekenhuisapotheek en het landelijk netwerk voor CVA-patiënten. Daarnaast had hij tussen 1996 en 2002 nog zitting in de Ondernemingsraad en bekleedde hij diverse functies in verschillende Raden van Toezicht.

Sluit de enquête