Nieuws | 1 juni 2016

Hartfalen-onderzoekers verwerven opnieuw grote beurs

Het Maastrichtse hartfalen-onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Stephane Heymans heeft een miljoen euro subsidie van de Nederlandse Hartstichting verworven. Samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam gaan ze de komende vijf jaar op zoek naar vroege voortekenen van een specifieke vorm van hartfalen die veel voorkomt bij vrouwen. "De samenwerking tussen de afdeling Cardiologie van het Maastricht Hart+Vaat Centrum en de universitaire onderzoekschool CARIM werpt wederom zijn vruchten af", aldus professor Heymans. "We zijn een sterk team."

Wanneer een hart zijn elasticiteit verliest, kan het minder goed ontspannen en neemt de bloeddruk in het hart en de longen toe. Dit heeft hartfalen met kortademigheid tot gevolg. Deze vorm van hartfalen, afgekort HFPEF, komt het meest voor bij vrouwen boven de 65 en bij mensen met obesitas, hoge bloeddruk, diabetes en/of nierfalen. De verstijving van het hart is vaak al jaren aan de gang als patiënten klachten gaan ervaren. Behandelingen die de ziekte afremmen of genezen zijn er nog niet. Vroegtijdige herkenning kan daarom veel leed voorkomen voor deze patiënten.

Vroege voortekenen
Dat is waar onderzoekers dr. Anna Papageorgiou en dr. Mathijs Blankesteijn onder leiding van prof. Heymans en dr. Vanessa van Empel naar op zoek gaan: vroege voortekenen, zoals stoffen in het bloed (biomarkers) die erop duiden dat het hart achteruit gaat. 'Preklinische Diastolische Disfunctie' (pDD) is een aandoening die bij dertig procent van de patiënten leidt tot HFPEF. Met name het herkennen van pDD is dan ook een speerpunt in het project. De multidisciplinaire projectgroep gaat op zoek naar voorspellende biomarkers waarmee, samen met de overige patiëntkenmerken, pDD vroegtijdig kan worden opgespoord en op maat behandeld.

Succesvol team
Prof. dr. Stephane Heymans leidt een deel van het Maastrichtse team van artsen en onderzoekers dat samen werkt aan nieuwe diagnostische en therapeutische middelen voor hartfalen, in het bijzonder verdunde en verdikte hartspieren. Het hartfalen team kreeg de afgelopen zeven jaar maar liefst zes VIDI of VICI-beurzen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vier Dekkerbeurzen en drie CVON-beurzen van de Nederlandse Hartstichting. Dit project kreeg ook een CVON-beurs. Cardiovasculair Onderzoek Nederland financiert grootschalige landelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers, universiteiten en bedrijven samenwerken. Door met diverse disciplines samen te werken en te investeren in grote landelijke onderzoeksprojecten, verbetert de kwaliteit van hart- en vaatonderzoek in Nederland. Deze schaalvergroting leidt ook tot minder versnippering en minder onderlinge concurrentie.
De officiële titel van het gehonoreerde project is: CVON-EARLY-HFPEF.