Hersentumorcentrum Limburg Nederlands én Europees expertisecentrum

Goede zorg voor heel Limburg én ver daarbuiten!

Het Maastricht UMC+ is samen met Zuyderland Medisch Centrum erkend als Nederlands én Europees expertisecentrum voor neuro-oncologie. Als Hersentumorcentrum Limburg vormen ze het middelpunt van het hersentumornetwerk voor patiënten in Zuid-Oost Nederland.

Het Hersentumorcentrum werd al in 2021 door de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) opnieuw aangewezen als nationaal expertisecentrum. Onlangs kwam daar de erkenning bij vanuit Europa, door de organisatie EURACAN, de Europese netwerkorganisatie van zorginstellingen voor zeldzame en complexe vormen van kanker.

Best mogelijke zorg
Neuroloog en coördinator hersentumoren Martijn Broen van het MUMC+, geeft aan dat de erkenning een echte teamprestatie is. Goede multidisciplinaire samenwerking is van groot belang: ‘we willen, samen met Zuyderland, de best mogelijke zorg leveren voor mensen met zeldzame primaire hersentumoren in Zuidoost-Nederland. Deze Europese erkenning is een bevestiging dat we op de goede weg zitten. We kunnen nu bovendien nog meer samenwerken met gespecialiseerde ziekenhuizen en universiteiten in het buitenland om onze kennis en vaardigheden te vergroten.’

Gezond leven
In het Hersentumorcentrum Limburg is extra aandacht voor een gezonde leefstijl om klaar te zijn voor de behandeling én zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Lees het verhaal van patiënt Maikel Vanneer, waarin leefstijl, beweging en voeding een belangrijke rol speelt. 

ANCL en Maastro
De neurochirurgische operaties worden uitgevoerd door het Academisch Neurochirurgisch Centrum Limburg (ANCL). Neurochirurgen uit het Maastricht UMC+ werken op meerdere locaties. Waar de operatie plaatsvindt, MUMC+ of Zuyderland, hangt af van het soort operatie en hoe ingewikkeld deze is. Ook werken we nauw samen met Maastro, hét radiotherapeutisch centrum in de regio en met zorgpartners in de directe woonomgeving van de patiënt .

Netwerkzorg
De vernieuwende samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Zuyderland is ook vastgelegd binnen OncoZON: een professioneel netwerk van ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland die de handen ineen hebben geslagen om in de regio de best mogelijke zorg op het gebied van hersenkanker te bieden. Goede afspraken en communicatie zijn van groot belang. Door verbinding tussen patiëntenzorg en wetenschap én de directe betrokkenheid van patiënten en naasten streven we naar de beste kwaliteit van zorg. De nationale erkenning als expertisecentrum door de NFU en de Europese erkenning als onderdeel van het European Reference Network (ERN) voor zeldzame hersentumoren, onderstrepen deze kwaliteit.
 

Sluit de enquête