Hersentumoren in beeld brengen in één onderzoek

Nauwkeurigere en snellere diagnostiek en behandeling, en niet meer naar het buitenland

Het Maastricht UMC+ beschikt sinds kort over een techniek om hersentumoren optimaal in beeld te brengen in één onderzoek. Bij de techniek wordt gebruikgemaakt van een radioactieve stof (FET) in combinatie met een PET/MRI-scan. Van deze scanner zijn er maar twee in Nederland. De gecombineerde methode is niet alleen nauwkeuriger, maar ook patiëntvriendelijker, want er is maar één scan nodig. Bovendien hoeft de Limburgse patiënt niet meer naar het buitenland gestuurd te worden.

FET PET-MRI met tekst
FET-PET/MRI-scan, waarbij de afwijking duidelijk oplicht in de hersenen

FET (Fluor-Ethyl-Tyrosine) is een aminozuur en wordt opgenomen in gebieden waar veel eiwitten worden aangemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde kwaadaardige hersentumoren zoals glioblastomen.  Met een PET/MRI-scanner (Positron Emissie Tomografie en Magnetic Resonance Imaging  gecombineerd) kan de opname van FET in de tumor exact ‘gemeten’ en in beeld gebracht worden. Dat is bijvoorbeeld van belang om te bepalen wat de beste plek is om een neurochirurgisch biopt te nemen. Daarnaast kan beeldvorming met deze nieuwe methode helpen om de effecten van bestraling te onderscheiden van groei van de tumor. Doel van bestraling is uiteraard dat de tumor slinkt, maar het omliggende weefsel kan ook op de bestraling reageren. Met een MRI is het niet altijd goed mogelijk om het verschil te zien tussen de verandering van omliggend weefsel en eventuele groei van de tumor. De nieuwe FET-PET/MRI wordt met name aangevraagd voor patiënten bij wie twijfel is over het effect van de behandeling.

Behandeling dichtbij huis
In het verleden werden patiënten voor dit onderzoek doorverwezen naar het PET-onderzoekscentrum in het Duitse Jülich. Dat het nu in Maastricht aangeboden wordt voor de OncoZON-regio (Limburg en het noordoostelijke deel van Brabant), heeft directe voordelen voor onze patiënten: behandeling dichter bij huis, dus minder reistijd, en nauwkeurigere en snellere diagnostiek en dus ook snellere behandeling. Bovendien hoeft de patiënt maar één keer gescand te worden, in plaats van twee keer in het verleden. Het nieuwe FET-PET/MRI-onderzoek is mogelijk geworden door nauwe samenwerking tussen verschillende afdelingen van het Maastricht UMC+: Beeldvorming, Neurologie, Neurochirurgie, Radiotherapie en Medische Oncologie, en door de steun van de directies van het Oncologiecentrum en het Hersen/Zenuwcentrum.

PET/MRI
De nieuwe manier van beeldvorming van hersentumoren wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in de hybride PET/MRI-scanner van het Maastricht UMC+. In deze scanner worden twee beeldvormingstechnieken gecombineerd in één scanner. Met PET (Positron Emissie Tomografie) kunnen met een radioactieve stof bepaalde processen van organen en weefsels in beeld worden gebracht. Bij MRI (Magnetic Resonance Imaging) worden door een combinatie van sterke magnetische velden en radiogolven beelden gemaakt. Het Maastricht UMC+ is - naast het Erasmus MC - het enige centrum in Nederland dat over een geïntegreerde PET/MRI-scanner beschikt, en één van de eerste klinieken die de techniek niet alleen voor onderzoek maar ook voor de patiëntenzorg inzetten.

Sluit de enquête