Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Hoge Koninklijke Onderscheiding prof. dr. Harry Crijns

Voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de cardiologie is prof. dr. Harry Crijns, hoofd cardiologie van het Maastricht UMC+, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De uitreiking van een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden vond plaats tijdens een internationaal minisymposium ter ere van zijn afscheid op donderdag 26 november. Crijns ontving de versierselen uit handen van burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeente Meerssen. Uit handen van Helen Mertens, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+, ontving Crijns tevens de Maastricht UMC+ penning.

Harry Crijns studeerde in 1981 af als arts aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1987 is hij cardioloog met als specialisatie hartritmestoornissen en in 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Cardiologie aan de Universiteit Maastricht. In datzelfde jaar werd Crijns aangesteld als hoofd van de afdeling cardiologie in het Maastricht UMC+. Gedurende zijn gehele werkzame leven heeft hij een nationale en internationale reputatie opgebouwd op het gebied van hartritmestoornissen en in het bijzonder boezemfibrilleren.

Harry Crijns


Pionier
Crijns heeft onder meer aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van nieuwe cardiale subspecialismen zoals 'Electrical Heart Failure' (elektrisch hartfalen) en zorgde met zijn onderzoek voor vernieuwende inzichten in de behandeling en diagnose van boezemfibrilleren. Door dat onderzoek werden regelmatig internationale behandelrichtlijnen aangepast. Op wetenschappelijk vlak begeleidde hij tot op heden 45 promovendi en heeft 728 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Crijns initieerde in Maastricht ook een postacademisch opleidingsprogramma voor cardiologen: het Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM). Deze opleiding onderstreept de sterke reputatie van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht als een internationale hotspot op het gebied van cardiovasculaire geneeskunde.

Verdere (internationale) activiteiten
Naast zijn hoogleraarschap en zijn jarenlange functie als afdelingshoofd was hij onder meer ook voorzitter van het Concilium van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), lid van de Wetenschappelijke Advies Raad, lid van de adviescommissie 'Beter behandelen hartfalen en hartritmestoornissen en voorzitter van de Wetenschappelijke Advies Raad van de Hartstichting. Crijns is redactielid en reviewer van diverse internationale vakbladen zoals PACE, Hellenic Journal of Cardiology en het American Journal of Cardiology. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies bij de European Society of Cardiology en European Heart Rhythm Association en is bestuurslid van het Hein Wellens Fonds en de Stichting Hartsvrienden RESCAR om onderzoek te stimuleren en voorlichting over hart- en vaatziekten te bevorderen.

Patiëntencontact
Crijns bouwt in Limburg ook actief mee aan een gemeenschap van (ex-)patiënten rondom hart- en vaatziekten. Zo was hij nauw betrokken bij het opzetten en tot uitvoer brengen van de campagne 'Mijn Limburgs Hart' van de Health Foundation Limburg, waar aandacht wordt gevraagd voor mensen die een plotse hartstilstand hebben overleefd. Ook speelt hij een belangrijke rol in het jaarlijkse wandelevenement 'Loop met je dokter'. Hij geeft hiermee het voorbeeld hoe je in je vrije weekend op een andere manier dan in een spreekkamer contact kunt hebben met (ex-)patiënten en hun naasten.

Sluit de enquête