Nieuws | 2 mei 2018

Internationale aandacht voor verbeterprojecten

Good practice Operational Excellence in het Maastricht UMC+  

Bij het bezoek van een breed internationaal gezelschap op 2 mei 2018 aan het programma Operational Excellence werd kennis genomen van- en inspiratie opgedaan over het verbeteren van processen en hoe dat kan leiden tot verbeteren van zorg.

Uitspraken van de VGZ-directeur Ab Klink in de Volkskrant leverde halverwege april 2018 veel media-aandacht op voor de nog steeds stijgende gezondheidszorgkosten in Nederland. De stelling van de oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dat de gezondheidszorg goedkoper kan zonder verlies van kwaliteit. De crux van veranderingen die doelmatig en doeltreffend zijn, ligt in de gezondheidszorginstellingen, zegt Klink: “Zij hebben het beste zicht op kwaliteit, de verzekeraar heeft dat niet.’’

De Operationa Exellence reisHet Maastricht UMC+ is al sinds 2010 in het programma Operational Excellence (OE) (zie ook http://opex.mumc.nl/ ) bezig met het verbeteren van de zorgprocessen. Naast een breed pakket aan trainingen zijn er sinds de start van de OE-reis veel verbeterinitiatieven gestart en verbeterdoelen gerealiseerd.
Met de Value-Based Health Care methode in het OE-programma is de focus van alle verbeterprojecten gericht op waarde vergroten voor de patiënt, passend bij haar of zijn situatie.

Op 2 mei 2018 kwam een internationaal gezelschap van 50 gezondheidszorgprofessionals van het International Forum on Quality and Safety in Healthcare naar het Maastricht UMC+ om kennis te nemen van de vorderingen, bereikte resultaten  en lessons-learned van het Maastricht UMC+-OE-programma. Er werden diverse afdelingen bezocht om goede voorbeelden in de praktijk te zien. Zo was er aandacht voor de patient journey in de poli orthopedie met de verbeteringen die dat opgeleverd heeft. Met name de wachttijden en doorstroomtijden zijn aanmerkelijk patiëntvriendelijker geworden. In het hart- en vaatcentrum werd ingezoomd op de stroomlijning van het diagnostisch proces op de poli, zodanig dat een patiënt met hartklachten slechts één keer naar de poli hoeft te komen voor onderzoek, diagnose en behandelkeuze. Iets abstracter maar ook zeer leerzaam voor de gasten was het bezoek aan het Innovation Lab waar mooie ideeën over verbetering van zorg verder onderzocht, ondersteund en uitgewerkt worden met gebruik van de reeds opgedane ervaring in het OE-programma.   

Our Journey towards Operational Excellence and Value Based Health CareTijdens de bijeenkomst werd ook de uitgave van het OE-boek Our Journey towards Operational Excellence and Value Based Health Care. Improving the care in a university medical center  aangekondigd. In het boek wordt de reis van Operational Excellence in het Maastricht UMC+ beschreven. Verwacht wordt dat het boek rond juli beschikbaar zal zijn.