Iwan van der Horst medisch directeur Centrum voor Acute en Kritische Zorg

Per 1 juli 2023 start prof. dr. Iwan van der Horst als medisch directeur van het Centrum voor Acute en Kritieke Zorg van het Maastricht UMC+. Hij blijft hiernaast ook medisch hoofd van onze Intensive Care en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

In 2019 werd Iwan benoemd tot afdelingshoofd Intensive Care van het MUMC+ en verhuisde met zijn gezin vanuit Groningen, waar hij onder andere heeft gewerkt als intensivist-cardioloog en opleider in het UMCG. Hij is daarnaast hoogleraar IC en in sinds 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC).

Centrum voor Acute en Kritische Zorg
Het CAKZ is één van de tien centra voor patiëntenzorg in het MUMC+. Binnen deze centra werken de diverse specialisten samen op basis van medische thema’s, zoals oncologische zorg (Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center) of de hersenen en het zenuwstelsel (Hersen+Zenuw Centrum). CAKZ bestaat uit operatieve zorg (operatiekamers, chirurgisch dagcentrum, anesthesiologie en pijnbestrijding), spoedzorg (de Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling, traumachirurgie en acute interne geneeskunde) en de Intensive Care.

Iwan van der Horst

Foto: prof. dr. Iwan van der Horst

 

Sluit de enquête